Aktualności ze strony CareInfo będą wysyłane około 6 – 8 razy w roku. Są sporządzane w języku niemieckim.