Önfoglalkoztatás vagy ál-önfoglalkoztatás ((Schein-)Selbständigkeit)

Az esetek döntő többségében a magánháztartásokban foglalkoztatott személyek nem tekintendők önfoglalkoztatottaknak. Az tekinthető önálló vállalkozónak, aki hitelt érdemlően bizonyítania tudja, hogy több háztartásban is dolgozik, és a jövedelme nem csupán egyetlen munkáltatótól függ. Gyakorta úgynevezett ál-önfoglalkoztatottság esete áll fenn. További tájékoztatást ebben a témában az önfoglalkoztatás menüpont alatt találhat.

Figyelem! Amennyiben munkáját a gondozott személy háztartásában végzi és ugyanott is lakik, úgy nagy valószínűséggel nem számít önfoglalkoztatottnak.