Munka- és szabadidő (Arbeitszeit und Freizeit)

Mind a polgári jog (=Munka Törvénykönyve), mind a kantonoknak a magánháztartásban foglalkoztatottakra vonatkozó általános munkaszerződése tartalmaz a munka- és szabadidőre vonatkozó rendelkezéseket.

A polgári jog szerint kötelező:

  • Az ügyelet és a készenlét időtartamát munkaidőként elszámolni.
  • A rendkívüli munkavégzést (túlórákat) azonos mértékben szabadnappal kompenzálni, vagy az órabért ezen időtartamra 25%-kal megemelni. A túlórázás csak kölcsönös megegyezés esetén egyenlíthető ki pénzzel.
  • Heti legalább egy teljes pihenőnapot biztosítani, amellyel a munkavállaló szabadon rendelkezhet és amelyre nem eshet ügyelet/készültség.

Az egyes kantonok általános munkaszerződései további eltérő ajánlásokat tartalmaznak e téren (lásd alább).

Figyelem! Amennyiben Ön a gondozott személy háztartásában lakik, úgy különösen fontos, hogy a munkaidő, a munkaközi szünetek, a pihenőidő, valamint a készenlét pontosan szabályozva legyenek. Pihenőidőnek csak az számít, ha nem kell sem a munkáltató részére rendelkezésre állni, sem a munkavégzés helyén maradni. Amennyiben éjjel azzal kell számolnia, hogy segítséget kell nyújtani, akkor az az időszak is ügyeletnek számít. Ennek megfelelően erre az időre is joga van a bérezésre. A munkaidő, munkaközi szünetek, pihenőidő, valamint a készenlét szabályairól, a munkarendről a munkaadójának szóban és írásban is tájékoztatnia kell Önt.