Munka- és szabadidő (Arbeitszeit und Freizeit)

Mind a polgári jog (=Munka Törvénykönyve), mind a kantonoknak a magánháztartásban foglalkoztatottakra vonatkozó általános munkaszerződése tartalmaz a munka- és szabadidőre vonatkozó rendelkezéseket.

A polgári jog szerint kötelező:

  • A jelenléti idő és a készenlét munkaidőként számolandó el.
  • A rendkívüli munkavégzést (túlórákat) azonos mértékben szabadnappal kompenzálni, vagy az órabért ezen időtartamra 25%-kal megemelni. A túlórázás csak kölcsönös megegyezés esetén egyenlíthető ki pénzzel.
  • Önnek hetente legalább egy teljes nap adandó, amellyel szabadon rendelkezhet  (jelenléti idő és készenlét nélkül).

Az egyes kantonok általános munkaszerződései további eltérő ajánlásokat tartalmaznak e téren (lásd alább).

Figyelem! Ön az Ön által gondozott személy háztartásában lakik és dolgozik. Így különösen fontos, hogy az Ön munkaideje, munkaközi szünetei és pihenőideje, valamint a jelenléti ideje pontosan szabályozva legyen. Amennyiben éjjel azzal kell számolnia, hogy segítséget kell nyújtani, akkor az az időszak is ügyeletnek számít. A pihenőideje alatt kell segítséget nyújtania? Ilyen esetben joga van ahhoz, hogy az ilyen munkaidőért fizetést kapjon. A kantoni általános munkaszerződések részletes előírásokat tartalmaznak a munkaidőre, szünetekre, a pihenőidőre és a jelenléti időre vonatkozóan (lásd alább). A munkaidő, munkaközi szünetek, pihenőidő, valamint a készenlét szabályairól, a munkarendről a munkaadójának szóban és írásban is tájékoztatnia kell Önt.

Dokumentálja munkaidejét! Dokumentálja munkaidejét, a szüneteket, a jelenléti időt, az éjszakai munkavégzést és a túlórákat. Ehhez a Gazdasági Államtitkárság (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) egy Nyomtatványt bocsát az Ön rendelkezésére.