Felmondási idők (Kündigungsfristen)

A PRÓBAIDŐ ALATT
A munkaviszony első hónapja próbaidőnek számít. Ennek időtartama alatt a munkaviszonyt bármelyik fél hétnapos hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti. Kölcsönös megegyezés esetén hosszabb próbaidő is megállapítható, ezt azonban írásba kell foglalni és időtartama nem haladhatja meg a három hónapot.

A PRÓBAIDŐ LETELTÉVEL
A munkaviszony megszüntetése bármelyik fél által hónap végi hatállyal kezdeményezhető. A felmondási idő időtartama:

  • az első munkaévben: 1 hónap
  • a másodiktól a kilencedik munkaévig: 2 hónap
  • a tizedik munkaévtől: 3 hónap

A kantoni általános munkaszerződések további ajánlásokat tartalmazhatnak a határozott idejű munkaviszonyok esetében (lásd alább). A felmondási idő munkaerő-kölcsönzési jogviszony keretében történő alkalmazás esetén ennél rövidebb is lehet (lásd Munkaerőkölcsönzés).


Kényszerhelyzetbe került? Lépjen kapcsolatba országa nagykövetségével vagy konzulátusával. Ott segítséget fog kapni a hazaúthoz kölcsönösszeg formájában, illetve otthoni ismerősei pénzátutalásának megszervezésében.