Adatvédelem

1. Általános

Ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval mi, a CareInfo, elmagyarázzuk, hogyan gyűjtjük és egyébként hogyan kezeljük a személyes adatokat. Ez a leírás nem teljes körű; más adatvédelmi nyilatkozatok vagy általános szerződési feltételek, részvételi feltételek és hasonló dokumentumok szabályozhatnak bizonyos kérdéseket. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik.

Ha Ön személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, azokat feldolgozzuk.

Ha más személyek (pl. családtagok, munkatársak adatai) személyes adatait adja meg nekünk, kérjük, győződjön meg arról, hogy ezek a személyek ismerik ezt az adatvédelmi szabályzatot, és csak akkor ossza meg velünk személyes adatait, ha erre engedélyt kap, és ha ezek a személyes adatok helyesek.

.

Ez az adatvédelmi szabályzat az EU általános adatvédelmi rendelete („DSGVO„), a svájci adatvédelmi törvény („DSG„) és a felülvizsgált svájci adatvédelmi törvény („revDSG„) követelményeinek megfelelően készült. Az azonban, hogy ezek a törvények alkalmazandók-e és milyen mértékben, az egyedi esettől függ.

2. Felelős személy / adatvédelmi tisztviselő / képviselő

Az itt leírt adatkezelési műveletekért felelős személy (hacsak az egyedi eset másként nem rendelkezik):

CareInfo
kontakt@care-info.ch
careinfo.ch

Ha bármilyen adatvédelmi aggálya van, kérjük, értesítsen minket a fenti elérhetőségen

.

3. Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Elődlegesen azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyeket ügyfeleinktől és egyéb üzleti partnereinktől a velük és az abban részt vevő egyéb személyekkel való üzleti kapcsolatunk során kapunk, vagy amelyeket a felhasználóiktól a weboldalaink, alkalmazásaink és egyéb alkalmazásaink üzemeltetése során gyűjtünk.

Az általuk és az abban részt vevő egyéb személyektől kapott személyes adatokat a megengedett mértékben dolgozzuk fel.

Az engedélyezett mértékben bizonyos adatokat nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (pl. követeléskezelési nyilvántartásokból, telekkönyvekből, kereskedelmi nyilvántartásokból, sajtóból, internetről) is veszünk, vagy más vállalatoktól, hatóságoktól és más harmadik felektől kapunk ilyen adatokat. Az Önre vonatkozó, Ön által közvetlenül megadott adatokon kívül az Önről harmadik felektől kapott személyes adatok kategóriái közé tartoznak különösen a nyilvános nyilvántartásokból származó információk, a hivatalos és jogi eljárásokkal kapcsolatban szerzett információk, az Ön szakmai funkcióival és tevékenységeivel kapcsolatos információk (hogy pl. (pl. hogy az Ön munkáltatójával az Ön segítségével ügyleteket köthessünk és bonyolíthassunk le), az Önre vonatkozó információk harmadik felekkel folytatott levelezésben és találkozókon, hitelképességi információk (amennyiben személyesen Önnel bonyolítunk le ügyleteket), az Önre vonatkozó információk, amelyeket az Önhöz közel álló személyek (családtagok, tanácsadók, jogi képviselők stb.) adnak nekünk, hogy szerződéseket köthessünk vagy bonyolíthassunk le Önnel vagy az Ön részvételével (pl. referenciák, szállítási cím, hitelképességére vonatkozó teljes körű adatok). Referenciák, az Ön szállítási címe, meghatalmazások, a jogi követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információk, mint például a pénzmosás elleni küzdelem és az exportkorlátozások, bankoktól, biztosítótársaságoktól, értékesítési és egyéb szerződéses partnereinktől származó információk az Ön által igénybe vett vagy nyújtott szolgáltatásokról (pl. teljesített kifizetések, vásárlások), a médiából és az internetről származó információk az Ön személyéről (amennyiben ez az adott esetben helyénvaló, pl. álláspályázat, sajtóközlemény stb. keretében). pl. egy pályázat, sajtószemle, marketing/értékesítés stb. keretében), az Ön címei és adott esetben érdeklődési köre és egyéb szociodemográfiai adatok (marketing céljára), a weboldal használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím, az okostelefon vagy számítógép MAC-címe, az Ön készülékének és beállításainak adatai, sütik, a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott oldalak és tartalmak, a használt funkciók, a hivatkozó weboldal, a helyszín adatai).

.

4. Az adatfeldolgozás céljai és jogalapja

.

Az általunk gyűjtött személyes adatokat elsősorban az ügyfelekkel és üzleti partnerekkel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítésére használjuk fel. Ez magában foglalja a beszállítóinktól és alvállalkozóinktól történő termék- és szolgáltatásvásárlást is. Ezen túlmenően ezeket az adatokat a hazai és külföldi jogi kötelezettségeink teljesítéséhez is felhasználjuk. Ha Ön ilyen ügyfélnek vagy üzleti partnernek dolgozik, az Ön személyes adatai természetesen ebben a minőségében is érintettek lehetnek.

.

Ezeken túlmenően az Ön és más személyek személyes adatait – az engedélyezett és megfelelőnek ítélt mértékben – a következő célokból is feldolgozzuk, amelyekhez nekünk (és esetenként harmadik feleknek) a célnak megfelelő jogos érdekünk fűződik:

 • Az ajánlataink, szolgáltatásaink és weboldalaink, alkalmazásaink és egyéb platformjaink, amelyeken jelen vagyunk, kínálata és továbbfejlesztése;
 • Kommunikáció harmadik felekkel és megkereséseik feldolgozása (pl. pályázatok, média megkeresések);
 • A közvetlen ügyfélmegkeresés céljából végzett igényelemzési eljárások tesztelése és optimalizálása, valamint a személyes adatok nyilvánosan elérhető forrásokból történő gyűjtése ügyfélszerzés céljából;
 • reklámozás és marketing (beleértve a rendezvények megtartását is), amennyiben Ön nem tiltakozott adatai felhasználása ellen (ha meglévő ügyfelünkként reklámot küldünk Önnek, ezt bármikor tiltakozhatja, ekkor egy tiltólistára tesszük Önt a további reklámküldemények ellen);
 • .
 • Piac- és közvélemény-kutatás, médiafigyelés;
 • Jogi igények alátámasztása és védelem jogvitákkal és hatósági eljárásokkal kapcsolatban;
 • Bűncselekmények és egyéb visszaélések megelőzése és kivizsgálása (pl. belső vizsgálatok lefolytatása, adatelemzés a csalás elleni küzdelem érdekében);
 • Működésünk, különösen az informatika, weboldalaink, alkalmazásaink és egyéb platformjaink garantálása;
 • Videómegfigyelés a házirend megőrzése érdekében, valamint egyéb intézkedések az informatikai, épület- és létesítménybiztonság, valamint a munkavállalóink és a hozzánk tartozó vagy ránk bízott egyéb személyek és eszközök védelme érdekében (például beléptetési ellenőrzések, látogatólisták, hálózati és levélszkennerek, telefonos nyilvántartások);
 • Üzleti egységek, vállalatok vagy vállalatrészek felvásárlása és értékesítése, valamint egyéb társasági jogi tranzakciók és a személyes adatok kapcsolódó továbbítása, valamint az üzletvitelhez szükséges intézkedések, és amennyiben a CareInfo jogi és szabályozási kötelezettségeinek, valamint belső szabályzatainak való megfelelés érdekében szükséges.
 • .

Ha Ön hozzájárulását adta ahhoz, hogy személyes adatait meghatározott célokra feldolgozzuk (például amikor hírlevelek fogadására regisztrál vagy háttérellenőrzést végez), akkor személyes adatait e hozzájárulás keretein belül és annak alapján kezeljük, kivéve, ha más jogalap áll rendelkezésünkre, és ilyen jogalapot kérünk. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható, de ez nincs hatással a már megtörtént adatfeldolgozásra.

5. A weboldalunk használatával kapcsolatos sütik / nyomkövető és egyéb technológiák

.

Weboldalainkon jellemzően „sütiket” és hasonló technológiákat használunk az Ön böngészőjének vagy eszközének azonosítására. A cookie egy olyan kis fájl, amelyet az Ön által használt webböngésző küld az Ön számítógépére vagy automatikusan tárol a számítógépén vagy mobileszközén, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér erre a weboldalra, még akkor is, ha nem tudjuk, hogy ki Ön. A csak a munkamenet során használt és a weboldal meglátogatása után törlődő sütik („munkamenet sütik”) mellett a sütik a felhasználói beállítások és egyéb információk bizonyos ideig (pl. két évig) történő tárolására is használhatók („állandó sütik”). Ön azonban beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa a sütiket, csak egy munkamenetre mentse el őket, vagy más módon idő előtt törölje őket. A legtöbb böngésző alapbeállítása a sütik elfogadására van beállítva. Állandó sütiket használunk a felhasználói beállítások (pl. nyelv, autologin) megjegyzésére, annak megértéséhez, hogy Ön hogyan használja szolgáltatásainkat és tartalmainkat, valamint az Önre szabott ajánlatok és hirdetések megjelenítéséhez (ez más vállalatok weboldalain is előfordulhat; ők azonban nem tudják tőlünk, hogy Ön kicsoda, ha egyáltalán tudják, mert csak azt látják, hogy ugyanaz a felhasználó van a weboldalukon, aki egy adott oldalon járt nálunk). A sütik egy részét mi magunk, más részét pedig olyan vállalkozók állítják be, akikkel együtt dolgozunk. Ha letiltja a cookie-kat, bizonyos funkciók (például nyelvválasztás, bevásárlókosár, rendelési folyamatok) esetleg nem fognak működni.

.

Hírleveleinkbe és egyéb marketing e-maileinkbe részben és a megengedett mértékben látható és láthatatlan képi elemeket is beépítünk, ezek szervereinkről történő lekérdezésével megállapíthatjuk, hogy Ön megnyitotta-e és mikor nyitotta meg az e-mailt, így mérni és jobban megérteni tudjuk, hogyan használja ajánlatainkat, és itt is az Önre szabhatjuk azokat. Ön ezt az e-mail kliensében letilthatja; a legtöbb e-mail kliensben ez előre be van állítva.

Azzal, hogy használja weboldalainkat, és beleegyezik hírlevelek és egyéb marketing e-mailek fogadásába, hozzájárul ezen technikák használatához. Ha ezt nem kívánja, akkor böngészőjét vagy e-mail programját ennek megfelelően kell beállítania.

Nem használjuk ezeket a technikákat.

Néha használjuk a Google Analytics vagy hasonló szolgáltatásokat a weboldalainkon. Ez egy olyan szolgáltatás, amelyet harmadik felek nyújtanak, akik a világ bármely országában lehetnek (a Google Analytics esetében a Google Ireland (székhelye Írországban van), a Google Ireland a Google LLC-re (székhelye az USA-ban) támaszkodik, mint megrendelésfeldolgozóra (mindkettő „Google„), www.google.com), amellyel mérni és értékelni tudjuk a weboldal használatát (nem személyes alapon). Erre a célra a szolgáltató által beállított állandó cookie-kat is használjuk. A szolgáltatást úgy állítottuk be, hogy a látogatók IP-címét a Google Európában lerövidíti, mielőtt továbbítja az USA-ba, így nem lehet visszakövetni, a szolgáltató nem kap tőlünk személyes adatokat (és nem is őrzi meg az IP-címeket), Az „Adattovábbítás” és a „Jelzések” beállításokat kikapcsoltuk. Bár feltételezhetjük, hogy a Google-lal megosztott információink nem személyes adatok a Google számára, lehetséges, hogy a Google ezekből az adatokból saját céljaira következtetéseket von le a látogatók személyazonosságára, személyes profilokat hoz létre, és ezeket az adatokat összekapcsolja az érintett személyek Google-fiókjaival. Ha Ön maga regisztrált a szolgáltatónál, akkor a szolgáltató is ismeri Önt. Az Ön személyes adatainak a szolgáltató általi feldolgozása ezután a szolgáltató felelőssége alatt történik, annak adatvédelmi szabályai szerint. A szolgáltató csak arról tájékoztat bennünket, hogy az adott weboldalunkat hogyan használják (az Önre vonatkozó személyes adatokat nem).

A közösségi hálózatok, például a Facebook, a Twitter, a YouTube, a Pinterest vagy az Instagram úgynevezett plug-injeit is használjuk weboldalainkon. Ez minden esetben látható az Ön számára (jellemzően a megfelelő ikonokon keresztül). Ezeket az elemeket úgy konfiguráltuk, hogy alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva. Ha Ön aktiválja őket (rákattintva), az adott közösségi hálózatok üzemeltetői regisztrálhatják, hogy Ön a weboldalunkon tartózkodik és hol, és ezt az információt saját céljaikra felhasználhatják. Az Ön személyes adatainak feldolgozása ekkor az adott üzemeltető felelőssége, annak adatvédelmi szabályai szerint. Mi nem kapunk tőle semmilyen információt Önről.

6. Adatmegosztás és adattovábbítás külföldre

.

Üzleti tevékenységünk során és a 3. pontban meghatározott célokból harmadik félnek is átadjuk az adatokat, amennyiben ez megengedett és számunkra megfelelőnek tűnik, vagy azért, mert számunkra dolgozzák fel azokat, vagy azért, mert saját céljaikra kívánják felhasználni. Ez különösen a következő pontokra vonatkozik:

 • Kiszolgálóink, beleértve a szerződéses adatfeldolgozókat;
 • .
 • Kereskedők, beszállítók, alvállalkozók és egyéb üzleti partnerek;
 • Vevők;
 • belföldi és külföldi hatóságok, hivatalos szervek vagy bíróságok;
 • Média;
 • A nyilvánosság, beleértve a weboldalak és a közösségi média látogatóit;
 • Versenytársak, iparági szervezetek, szövetségek, szervezetek és egyéb szervek;
 • A CareInfo üzletágainak, vállalatainak vagy más részeinek felvásárlása iránt érdeklődő felvásárlók vagy felek;
 • egyéb potenciális vagy tényleges jogi eljárásokban részt vevő felek;
 • A CareInfo egyéb vállalatai;

Minden együtt fogadó.

Ezek a címzettek egy része belföldi, de bárhol lehetnek a Földön. Különösen számolnia kell azzal, hogy adatai minden olyan országba továbbításra kerülnek, ahol a CareInfo csoportvállalatokkal, fióktelepekkel vagy egyéb irodákkal képviselteti magát, valamint más európai és amerikai országokba, ahol az általunk használt szolgáltatók (például Microsoft, SAP, Amazon, Salesforce.com) találhatóak.

.

Ha a címzett olyan országban található, ahol nincs megfelelő jogi adatvédelem, szerződésben kötelezzük a címzettet az alkalmazandó adatvédelmi szabályok betartására (erre a célra az Európai Bizottság felülvizsgált szabványos szerződési záradékát használjuk, amely itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?), kivéve, ha a címzettre már vonatkozik egy jogilag elismert, az adatvédelmet biztosító szabályrendszer, és nem hivatkozhatunk mentességi rendelkezésre. Kivételt képezhet különösen külföldi bírósági eljárás esetén, de akkor is, ha nyomós közérdek áll fenn, vagy ha egy szerződés teljesítése megköveteli a közzétételt, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy ha az Ön által általánosan hozzáférhetővé tett adatokról van szó, amelyek feldolgozása ellen Ön nem emelt kifogást.

.

7. A személyes adatok megőrzésének időtartama

.

Az Ön személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, amíg az a szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy egyébként az adatkezeléssel elérni kívánt célokhoz szükséges, azaz például a teljes üzleti kapcsolat időtartamára (a szerződés kezdeményezésétől, feldolgozásától a szerződés megszűnéséig), valamint ezen túl a törvényes megőrzési és dokumentációs kötelezettségeknek megfelelően. Ebben az összefüggésben lehetséges, hogy a személyes adatokat addig az időtartamig őrizzük meg, amíg a vállalatunkkal szemben követelések érvényesíthetők, illetve amennyiben erre egyébként törvényi kötelezettségünk van, vagy jogos üzleti érdekeink ezt megkövetelik (pl. bizonyítási és dokumentációs célokból). Amint az Ön személyes adataira a fent említett célokból már nincs szükség, azokat alapvetően és a lehetőségekhez mérten töröljük vagy anonimizáljuk. Az operatív adatokra (pl. rendszernaplók, naplók) elvileg rövidebb, legfeljebb tizenkét hónapos megőrzési idő vonatkozik.

.

8. Adatbiztonság

.

Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és a visszaéléstől, például utasítások kiadása, képzés, informatikai és hálózati biztonsági megoldások, hozzáférés-ellenőrzések és korlátozások, adathordozók és adattovábbítások titkosítása, álnevesítés, ellenőrzések.

.

9. A személyes adatok megadásának kötelezettsége

.

Az üzleti kapcsolatunkkal összefüggésben Ön köteles megadni azokat a személyes adatokat, amelyek az üzleti kapcsolat létesítéséhez és teljesítéséhez, valamint a kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek (Önt általában nem terheli törvényes adatszolgáltatási kötelezettség). Ezen adatok nélkül általában nem leszünk képesek szerződést kötni vagy teljesíteni Önnel (vagy az Ön által képviselt szervezettel vagy személlyel). Továbbá a weboldal nem használható, ha bizonyos forgalombiztonsági adatokat (például IP-cím) nem adunk meg.

10. Profilalkotás

.

Az Ön személyes adatait részben automatikusan, bizonyos személyes szempontok értékelése céljából (profilalkotás) dolgozzuk fel. A profilalkotást különösen azért használjuk, hogy célzottan tájékoztathassuk és tanácsokat adhassunk Önnek a termékekről. Ennek során olyan értékelő eszközöket használunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy szükségletalapú kommunikációt és reklámot nyújtsunk, beleértve a piac- és közvélemény-kutatást.

Az üzleti kapcsolat létesítéséhez és megvalósításához, illetve egyébként sem használunk elvileg semmilyen teljesen automatizált döntéshozatali folyamatot (például a GDPR 22. cikkében szabályozottakat). Amennyiben egyedi esetekben ilyen eljárásokat alkalmazunk, erről külön tájékoztatjuk Önt, amennyiben ezt a törvény előírja, és tájékoztatjuk az ezzel kapcsolatos jogairól.

11. Az érintettek jogai.

Az Önt megilleti a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozásához való jog és egyébként az adatkezelési tevékenységeinkkel szembeni tiltakozás joga, különösen a közvetlen üzletszerzés, a közvetlen üzletszerzési profilalkotás és az adatkezeléshez fűződő egyéb jogos érdekek, valamint az Önre vonatkozó adatvédelmi törvény keretein belül és az abban előírt esetekben (például a GDPR esetében) bizonyos személyes adatok más szervezetnek történő továbbítása céljából történő kiadásához (ún. adathordozhatóság). Felhívjuk azonban figyelmét, hogy fenntartjuk a jogot a törvényben előírt korlátozások érvényesítésére, például ha bizonyos adatok megőrzésére vagy feldolgozására kötelezettek vagyunk, ha ehhez nyomós érdekünk fűződik (amennyiben erre hivatkozhatunk), vagy ha követelések érvényesítéséhez szükségesek. Ha költségei merülnek fel, erről előzetesen tájékoztatjuk Önt. A hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről a 3. pontban már tájékoztattuk Önt. Felhívjuk figyelmét, hogy e jogok gyakorlása ellentétes lehet a szerződéses megállapodásokkal, és olyan következményekkel járhat, mint például a szerződés idő előtti megszüntetése vagy költségek felmerülése. Előzetesen tájékoztatjuk Önt, ha ez még nincs szerződésben szabályozva.

Az ilyen jogok gyakorlása általában megköveteli, hogy Ön egyértelműen igazolja személyazonosságát (pl. személyi igazolványának másolatával, ha személyazonossága egyébként nem egyértelmű vagy nem ellenőrizhető). Jogai gyakorlásához az 1.

pontban megadott címen léphet velünk kapcsolatba.

Minden érintettnek joga van továbbá ahhoz, hogy igényeit bíróság előtt érvényesítse, vagy panaszt tegyen az illetékes adatvédelmi hatóságnál. Svájcban az illetékes adatvédelmi hatóság a Szövetségi Adatvédelmi és Információs Biztos (http://www.edoeb.admin.ch).

12. Módosítások

.

A jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk. A weboldalunkon közzétett aktuális változat lesz érvényes. Amennyiben az Adatvédelmi szabályzat az Önnel kötött megállapodás részét képezi, frissítés esetén e-mailben vagy más megfelelő módon értesítjük Önt a változásról.

.

 

 

Adatvédelem

1. Általános

Ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval mi, a CareInfo, elmagyarázzuk, hogyan gyűjtjük és egyébként hogyan kezeljük a személyes adatokat. Ez a leírás nem teljes körű; más adatvédelmi nyilatkozatok vagy általános szerződési feltételek, részvételi feltételek és hasonló dokumentumok szabályozhatnak bizonyos kérdéseket. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik.

Ha Ön személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, azokat feldolgozzuk.

Ha más személyek (pl. családtagok, munkatársak adatai) személyes adatait adja meg nekünk, kérjük, győződjön meg arról, hogy ezek a személyek ismerik ezt az adatvédelmi szabályzatot, és csak akkor ossza meg velünk személyes adatait, ha erre engedélyt kap, és ha ezek a személyes adatok helyesek.

.

Ez az adatvédelmi szabályzat az EU általános adatvédelmi rendelete („DSGVO„), a svájci adatvédelmi törvény („DSG„) és a felülvizsgált svájci adatvédelmi törvény („revDSG„) követelményeinek megfelelően készült. Az azonban, hogy ezek a törvények alkalmazandók-e és milyen mértékben, az egyedi esettől függ.

2. Felelős személy / adatvédelmi tisztviselő / képviselő

Az itt leírt adatkezelési műveletekért felelős személy (hacsak az egyedi eset másként nem rendelkezik):

CareInfo
kontakt@care-info.ch
careinfo.ch

Ha bármilyen adatvédelmi aggálya van, kérjük, értesítsen minket a fenti elérhetőségen

.

3. Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Elődlegesen azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyeket ügyfeleinktől és egyéb üzleti partnereinktől a velük és az abban részt vevő egyéb személyekkel való üzleti kapcsolatunk során kapunk, vagy amelyeket a felhasználóiktól a weboldalaink, alkalmazásaink és egyéb alkalmazásaink üzemeltetése során gyűjtünk.

Az általuk és az abban részt vevő egyéb személyektől kapott személyes adatokat a megengedett mértékben dolgozzuk fel.

Az engedélyezett mértékben bizonyos adatokat nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (pl. követeléskezelési nyilvántartásokból, telekkönyvekből, kereskedelmi nyilvántartásokból, sajtóból, internetről) is veszünk, vagy más vállalatoktól, hatóságoktól és más harmadik felektől kapunk ilyen adatokat. Az Önre vonatkozó, Ön által közvetlenül megadott adatokon kívül az Önről harmadik felektől kapott személyes adatok kategóriái közé tartoznak különösen a nyilvános nyilvántartásokból származó információk, a hivatalos és jogi eljárásokkal kapcsolatban szerzett információk, az Ön szakmai funkcióival és tevékenységeivel kapcsolatos információk (hogy pl. (pl. hogy az Ön munkáltatójával az Ön segítségével ügyleteket köthessünk és bonyolíthassunk le), az Önre vonatkozó információk harmadik felekkel folytatott levelezésben és találkozókon, hitelképességi információk (amennyiben személyesen Önnel bonyolítunk le ügyleteket), az Önre vonatkozó információk, amelyeket az Önhöz közel álló személyek (családtagok, tanácsadók, jogi képviselők stb.) adnak nekünk, hogy szerződéseket köthessünk vagy bonyolíthassunk le Önnel vagy az Ön részvételével (pl. referenciák, szállítási cím, hitelképességére vonatkozó teljes körű adatok). Referenciák, az Ön szállítási címe, meghatalmazások, a jogi követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információk, mint például a pénzmosás elleni küzdelem és az exportkorlátozások, bankoktól, biztosítótársaságoktól, értékesítési és egyéb szerződéses partnereinktől származó információk az Ön által igénybe vett vagy nyújtott szolgáltatásokról (pl. teljesített kifizetések, vásárlások), a médiából és az internetről származó információk az Ön személyéről (amennyiben ez az adott esetben helyénvaló, pl. álláspályázat, sajtóközlemény stb. keretében). pl. egy pályázat, sajtószemle, marketing/értékesítés stb. keretében), az Ön címei és adott esetben érdeklődési köre és egyéb szociodemográfiai adatok (marketing céljára), a weboldal használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím, az okostelefon vagy számítógép MAC-címe, az Ön készülékének és beállításainak adatai, sütik, a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott oldalak és tartalmak, a használt funkciók, a hivatkozó weboldal, a helyszín adatai).

.

4. Az adatfeldolgozás céljai és jogalapja

.

Az általunk gyűjtött személyes adatokat elsősorban az ügyfelekkel és üzleti partnerekkel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítésére használjuk fel. Ez magában foglalja a beszállítóinktól és alvállalkozóinktól történő termék- és szolgáltatásvásárlást is. Ezen túlmenően ezeket az adatokat a hazai és külföldi jogi kötelezettségeink teljesítéséhez is felhasználjuk. Ha Ön ilyen ügyfélnek vagy üzleti partnernek dolgozik, az Ön személyes adatai természetesen ebben a minőségében is érintettek lehetnek.

.

Ezeken túlmenően az Ön és más személyek személyes adatait – az engedélyezett és megfelelőnek ítélt mértékben – a következő célokból is feldolgozzuk, amelyekhez nekünk (és esetenként harmadik feleknek) a célnak megfelelő jogos érdekünk fűződik:

 • Az ajánlataink, szolgáltatásaink és weboldalaink, alkalmazásaink és egyéb platformjaink, amelyeken jelen vagyunk, kínálata és továbbfejlesztése;
 • Kommunikáció harmadik felekkel és megkereséseik feldolgozása (pl. pályázatok, média megkeresések);
 • A közvetlen ügyfélmegkeresés céljából végzett igényelemzési eljárások tesztelése és optimalizálása, valamint a személyes adatok nyilvánosan elérhető forrásokból történő gyűjtése ügyfélszerzés céljából;
 • reklámozás és marketing (beleértve a rendezvények megtartását is), amennyiben Ön nem tiltakozott adatai felhasználása ellen (ha meglévő ügyfelünkként reklámot küldünk Önnek, ezt bármikor tiltakozhatja, ekkor egy tiltólistára tesszük Önt a további reklámküldemények ellen);
 • .
 • Piac- és közvélemény-kutatás, médiafigyelés;
 • Jogi igények alátámasztása és védelem jogvitákkal és hatósági eljárásokkal kapcsolatban;
 • Bűncselekmények és egyéb visszaélések megelőzése és kivizsgálása (pl. belső vizsgálatok lefolytatása, adatelemzés a csalás elleni küzdelem érdekében);
 • Működésünk, különösen az informatika, weboldalaink, alkalmazásaink és egyéb platformjaink garantálása;
 • Videómegfigyelés a házirend megőrzése érdekében, valamint egyéb intézkedések az informatikai, épület- és létesítménybiztonság, valamint a munkavállalóink és a hozzánk tartozó vagy ránk bízott egyéb személyek és eszközök védelme érdekében (például beléptetési ellenőrzések, látogatólisták, hálózati és levélszkennerek, telefonos nyilvántartások);
 • Üzleti egységek, vállalatok vagy vállalatrészek felvásárlása és értékesítése, valamint egyéb társasági jogi tranzakciók és a személyes adatok kapcsolódó továbbítása, valamint az üzletvitelhez szükséges intézkedések, és amennyiben a CareInfo jogi és szabályozási kötelezettségeinek, valamint belső szabályzatainak való megfelelés érdekében szükséges.
 • .

Ha Ön hozzájárulását adta ahhoz, hogy személyes adatait meghatározott célokra feldolgozzuk (például amikor hírlevelek fogadására regisztrál vagy háttérellenőrzést végez), akkor személyes adatait e hozzájárulás keretein belül és annak alapján kezeljük, kivéve, ha más jogalap áll rendelkezésünkre, és ilyen jogalapot kérünk. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható, de ez nincs hatással a már megtörtént adatfeldolgozásra.

5. A weboldalunk használatával kapcsolatos sütik / nyomkövető és egyéb technológiák

.

Weboldalainkon jellemzően „sütiket” és hasonló technológiákat használunk az Ön böngészőjének vagy eszközének azonosítására. A cookie egy olyan kis fájl, amelyet az Ön által használt webböngésző küld az Ön számítógépére vagy automatikusan tárol a számítógépén vagy mobileszközén, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér erre a weboldalra, még akkor is, ha nem tudjuk, hogy ki Ön. A csak a munkamenet során használt és a weboldal meglátogatása után törlődő sütik („munkamenet sütik”) mellett a sütik a felhasználói beállítások és egyéb információk bizonyos ideig (pl. két évig) történő tárolására is használhatók („állandó sütik”). Ön azonban beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa a sütiket, csak egy munkamenetre mentse el őket, vagy más módon idő előtt törölje őket. A legtöbb böngésző alapbeállítása a sütik elfogadására van beállítva. Állandó sütiket használunk a felhasználói beállítások (pl. nyelv, autologin) megjegyzésére, annak megértéséhez, hogy Ön hogyan használja szolgáltatásainkat és tartalmainkat, valamint az Önre szabott ajánlatok és hirdetések megjelenítéséhez (ez más vállalatok weboldalain is előfordulhat; ők azonban nem tudják tőlünk, hogy Ön kicsoda, ha egyáltalán tudják, mert csak azt látják, hogy ugyanaz a felhasználó van a weboldalukon, aki egy adott oldalon járt nálunk). A sütik egy részét mi magunk, más részét pedig olyan vállalkozók állítják be, akikkel együtt dolgozunk. Ha letiltja a cookie-kat, bizonyos funkciók (például nyelvválasztás, bevásárlókosár, rendelési folyamatok) esetleg nem fognak működni.

.

Hírleveleinkbe és egyéb marketing e-maileinkbe részben és a megengedett mértékben látható és láthatatlan képi elemeket is beépítünk, ezek szervereinkről történő lekérdezésével megállapíthatjuk, hogy Ön megnyitotta-e és mikor nyitotta meg az e-mailt, így mérni és jobban megérteni tudjuk, hogyan használja ajánlatainkat, és itt is az Önre szabhatjuk azokat. Ön ezt az e-mail kliensében letilthatja; a legtöbb e-mail kliensben ez előre be van állítva.

Azzal, hogy használja weboldalainkat, és beleegyezik hírlevelek és egyéb marketing e-mailek fogadásába, hozzájárul ezen technikák használatához. Ha ezt nem kívánja, akkor böngészőjét vagy e-mail programját ennek megfelelően kell beállítania.

Nem használjuk ezeket a technikákat.

Néha használjuk a Google Analytics vagy hasonló szolgáltatásokat a weboldalainkon. Ez egy olyan szolgáltatás, amelyet harmadik felek nyújtanak, akik a világ bármely országában lehetnek (a Google Analytics esetében a Google Ireland (székhelye Írországban van), a Google Ireland a Google LLC-re (székhelye az USA-ban) támaszkodik, mint megrendelésfeldolgozóra (mindkettő „Google„), www.google.com), amellyel mérni és értékelni tudjuk a weboldal használatát (nem személyes alapon). Erre a célra a szolgáltató által beállított állandó cookie-kat is használjuk. A szolgáltatást úgy állítottuk be, hogy a látogatók IP-címét a Google Európában lerövidíti, mielőtt továbbítja az USA-ba, így nem lehet visszakövetni, a szolgáltató nem kap tőlünk személyes adatokat (és nem is őrzi meg az IP-címeket), Az „Adattovábbítás” és a „Jelzések” beállításokat kikapcsoltuk. Bár feltételezhetjük, hogy a Google-lal megosztott információink nem személyes adatok a Google számára, lehetséges, hogy a Google ezekből az adatokból saját céljaira következtetéseket von le a látogatók személyazonosságára, személyes profilokat hoz létre, és ezeket az adatokat összekapcsolja az érintett személyek Google-fiókjaival. Ha Ön maga regisztrált a szolgáltatónál, akkor a szolgáltató is ismeri Önt. Az Ön személyes adatainak a szolgáltató általi feldolgozása ezután a szolgáltató felelőssége alatt történik, annak adatvédelmi szabályai szerint. A szolgáltató csak arról tájékoztat bennünket, hogy az adott weboldalunkat hogyan használják (az Önre vonatkozó személyes adatokat nem).

A közösségi hálózatok, például a Facebook, a Twitter, a YouTube, a Pinterest vagy az Instagram úgynevezett plug-injeit is használjuk weboldalainkon. Ez minden esetben látható az Ön számára (jellemzően a megfelelő ikonokon keresztül). Ezeket az elemeket úgy konfiguráltuk, hogy alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva. Ha Ön aktiválja őket (rákattintva), az adott közösségi hálózatok üzemeltetői regisztrálhatják, hogy Ön a weboldalunkon tartózkodik és hol, és ezt az információt saját céljaikra felhasználhatják. Az Ön személyes adatainak feldolgozása ekkor az adott üzemeltető felelőssége, annak adatvédelmi szabályai szerint. Mi nem kapunk tőle semmilyen információt Önről.

6. Adatmegosztás és adattovábbítás külföldre

.

Üzleti tevékenységünk során és a 3. pontban meghatározott célokból harmadik félnek is átadjuk az adatokat, amennyiben ez megengedett és számunkra megfelelőnek tűnik, vagy azért, mert számunkra dolgozzák fel azokat, vagy azért, mert saját céljaikra kívánják felhasználni. Ez különösen a következő pontokra vonatkozik:

 • Kiszolgálóink, beleértve a szerződéses adatfeldolgozókat;
 • .
 • Kereskedők, beszállítók, alvállalkozók és egyéb üzleti partnerek;
 • Vevők;
 • belföldi és külföldi hatóságok, hivatalos szervek vagy bíróságok;
 • Média;
 • A nyilvánosság, beleértve a weboldalak és a közösségi média látogatóit;
 • Versenytársak, iparági szervezetek, szövetségek, szervezetek és egyéb szervek;
 • A CareInfo üzletágainak, vállalatainak vagy más részeinek felvásárlása iránt érdeklődő felvásárlók vagy felek;
 • egyéb potenciális vagy tényleges jogi eljárásokban részt vevő felek;
 • A CareInfo egyéb vállalatai;

Minden együtt fogadó.

Ezek a címzettek egy része belföldi, de bárhol lehetnek a Földön. Különösen számolnia kell azzal, hogy adatai minden olyan országba továbbításra kerülnek, ahol a CareInfo csoportvállalatokkal, fióktelepekkel vagy egyéb irodákkal képviselteti magát, valamint más európai és amerikai országokba, ahol az általunk használt szolgáltatók (például Microsoft, SAP, Amazon, Salesforce.com) találhatóak.

.

Ha a címzett olyan országban található, ahol nincs megfelelő jogi adatvédelem, szerződésben kötelezzük a címzettet az alkalmazandó adatvédelmi szabályok betartására (erre a célra az Európai Bizottság felülvizsgált szabványos szerződési záradékát használjuk, amely itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?), kivéve, ha a címzettre már vonatkozik egy jogilag elismert, az adatvédelmet biztosító szabályrendszer, és nem hivatkozhatunk mentességi rendelkezésre. Kivételt képezhet különösen külföldi bírósági eljárás esetén, de akkor is, ha nyomós közérdek áll fenn, vagy ha egy szerződés teljesítése megköveteli a közzétételt, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy ha az Ön által általánosan hozzáférhetővé tett adatokról van szó, amelyek feldolgozása ellen Ön nem emelt kifogást.

.

7. A személyes adatok megőrzésének időtartama

.

Az Ön személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, amíg az a szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy egyébként az adatkezeléssel elérni kívánt célokhoz szükséges, azaz például a teljes üzleti kapcsolat időtartamára (a szerződés kezdeményezésétől, feldolgozásától a szerződés megszűnéséig), valamint ezen túl a törvényes megőrzési és dokumentációs kötelezettségeknek megfelelően. Ebben az összefüggésben lehetséges, hogy a személyes adatokat addig az időtartamig őrizzük meg, amíg a vállalatunkkal szemben követelések érvényesíthetők, illetve amennyiben erre egyébként törvényi kötelezettségünk van, vagy jogos üzleti érdekeink ezt megkövetelik (pl. bizonyítási és dokumentációs célokból). Amint az Ön személyes adataira a fent említett célokból már nincs szükség, azokat alapvetően és a lehetőségekhez mérten töröljük vagy anonimizáljuk. Az operatív adatokra (pl. rendszernaplók, naplók) elvileg rövidebb, legfeljebb tizenkét hónapos megőrzési idő vonatkozik.

.

8. Adatbiztonság

.

Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és a visszaéléstől, például utasítások kiadása, képzés, informatikai és hálózati biztonsági megoldások, hozzáférés-ellenőrzések és korlátozások, adathordozók és adattovábbítások titkosítása, álnevesítés, ellenőrzések.

.

9. A személyes adatok megadásának kötelezettsége

.

Az üzleti kapcsolatunkkal összefüggésben Ön köteles megadni azokat a személyes adatokat, amelyek az üzleti kapcsolat létesítéséhez és teljesítéséhez, valamint a kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek (Önt általában nem terheli törvényes adatszolgáltatási kötelezettség). Ezen adatok nélkül általában nem leszünk képesek szerződést kötni vagy teljesíteni Önnel (vagy az Ön által képviselt szervezettel vagy személlyel). Továbbá a weboldal nem használható, ha bizonyos forgalombiztonsági adatokat (például IP-cím) nem adunk meg.

10. Profilalkotás

.

Az Ön személyes adatait részben automatikusan, bizonyos személyes szempontok értékelése céljából (profilalkotás) dolgozzuk fel. A profilalkotást különösen azért használjuk, hogy célzottan tájékoztathassuk és tanácsokat adhassunk Önnek a termékekről. Ennek során olyan értékelő eszközöket használunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy szükségletalapú kommunikációt és reklámot nyújtsunk, beleértve a piac- és közvélemény-kutatást.

Az üzleti kapcsolat létesítéséhez és megvalósításához, illetve egyébként sem használunk elvileg semmilyen teljesen automatizált döntéshozatali folyamatot (például a GDPR 22. cikkében szabályozottakat). Amennyiben egyedi esetekben ilyen eljárásokat alkalmazunk, erről külön tájékoztatjuk Önt, amennyiben ezt a törvény előírja, és tájékoztatjuk az ezzel kapcsolatos jogairól.

11. Az érintettek jogai.

Az Önt megilleti a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozásához való jog és egyébként az adatkezelési tevékenységeinkkel szembeni tiltakozás joga, különösen a közvetlen üzletszerzés, a közvetlen üzletszerzési profilalkotás és az adatkezeléshez fűződő egyéb jogos érdekek, valamint az Önre vonatkozó adatvédelmi törvény keretein belül és az abban előírt esetekben (például a GDPR esetében) bizonyos személyes adatok más szervezetnek történő továbbítása céljából történő kiadásához (ún. adathordozhatóság). Felhívjuk azonban figyelmét, hogy fenntartjuk a jogot a törvényben előírt korlátozások érvényesítésére, például ha bizonyos adatok megőrzésére vagy feldolgozására kötelezettek vagyunk, ha ehhez nyomós érdekünk fűződik (amennyiben erre hivatkozhatunk), vagy ha követelések érvényesítéséhez szükségesek. Ha költségei merülnek fel, erről előzetesen tájékoztatjuk Önt. A hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről a 3. pontban már tájékoztattuk Önt. Felhívjuk figyelmét, hogy e jogok gyakorlása ellentétes lehet a szerződéses megállapodásokkal, és olyan következményekkel járhat, mint például a szerződés idő előtti megszüntetése vagy költségek felmerülése. Előzetesen tájékoztatjuk Önt, ha ez még nincs szerződésben szabályozva.

Az ilyen jogok gyakorlása általában megköveteli, hogy Ön egyértelműen igazolja személyazonosságát (pl. személyi igazolványának másolatával, ha személyazonossága egyébként nem egyértelmű vagy nem ellenőrizhető). Jogai gyakorlásához az 1.

pontban megadott címen léphet velünk kapcsolatba.

Minden érintettnek joga van továbbá ahhoz, hogy igényeit bíróság előtt érvényesítse, vagy panaszt tegyen az illetékes adatvédelmi hatóságnál. Svájcban az illetékes adatvédelmi hatóság a Szövetségi Adatvédelmi és Információs Biztos (http://www.edoeb.admin.ch).

12. Módosítások

.

A jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk. A weboldalunkon közzétett aktuális változat lesz érvényes. Amennyiben az Adatvédelmi szabályzat az Önnel kötött megállapodás részét képezi, frissítés esetén e-mailben vagy más megfelelő módon értesítjük Önt a változásról.

.