Küldetésünk

Svájc népessége egyre öregszik, s ezzel együtt a gondozási migráció, az ú.n. «Care-Migration» fogalma is egyre jobban a nyilvánosság homlokterébe kerül. Ezen kifejezésen a «migráns gondozónők» (lásd a jobb oldali mezőt) munka céljából történő, országhatáron túli ingázását értjük.

A gondozási migrációról megoszlanak a vélemények: egyesek kölcsönösen előnyösnek látják a helyzetet, hiszen így saját idős szüleik a lehető legtovább (és a lehető legolcsóbban) tudnak saját lakásukban maradni életük alkonyán, míg a migráns gondozónők lényegesen javíthatják otthoni anyagi helyzetüket. Mások «újkori rabszolgaságot» emlegetnek, és az olyan rendezetlen és kizsákmányoló munkakörülményekre helyezik a hangsúlyt, mint az alulfizetettség, a lelki és fizikai túlterhelés, a szociális elszigeteltség. Végül, de nem utolsósorban, a társadalmi vitától függetlenül egyre nagyobb a kereslet az otthon történő gondozásra és ápolásra. Ha 24-órás vendéggondozónői szolgáltatásban gondolkodnak az érintettek, sokszor – nem alaptalanul – attól tartanak, hogy jogilag szürke területre tévedhetnek. Nagy az igény a tájékoztatásra arról, hogy hogyan is cselekedjünk helyesen.

A CareInfo webalapú információs platform erre a meglévő igényre reagál. A magánszemélyek, a vendéggondozónők és a gondozási intézmények egyaránt megfelelő választ találnak az olyan jogi természetű kérdésekre, mint például a szerződéskötés, a bérszabályozás, vagy a munka- és szabadidőre vonatkozó rendelkezések. Figyelembe veszünk kantonális különbségeket is. Egyelőre Zürich kantonra térünk ki bővebben, de törekszünk a tájékoztatást a továbbiakra is kiterjeszteni. A CareInfo igyekszik elősegíteni a gondozási migráció folyamatainak mélyebb megértését is. Felveti a nyilvánosságot foglalkoztató aktuális kérdéseket, s teret ad mind a szakemberek, mind a közvetlenül érintettek véleményének, hogy így jussunk közelebb a válaszokhoz. A CareInfo nagy hangsúlyt helyez a sokféleségre és a kiegyensúlyozottságra is. Végül pedig az eszmecserére és a kapcsolatépítésre is alkalmas keretet szeretne nyújtani a vendéggondozónők számára. Lényeges, hogy ez egy internetes és ezáltal helytől és időtől független találkozási pont, mivel a vendéggondozónők munka- és pihenőidőbeosztása egyrészt egymástól igen eltérő, másrészt gyakran megkívánják tőlük az állandó jelenlétet munkahelyükön, a magánháztartásokban. Jelenleg francia, lengyel, szlovák és magyar fordítások állnak rendelkezésre.

A CareInfo objektivitásra és tárgyilagosságra törekszik, és politikailag semleges irányultságú. Folyamatosan bővülő információs tárházunk célja, hogy a már meglévő és újonnan keletkező ismereteket összegyűjtsük, célcsoportok és kantonok szerint rendezzük, és hozzáférhetővé tegyük. A CareInfo feladata ugyanakkor a figyelemfelkeltés is, valamint sokoldalú, tartalmas viták révén a svájci idősgondozás és a vendéggondozónők szerepéről történő differenciáltabb gondolkodás elősegítése. Végezetül a CareInfo lehetőséget nyújt a vendéggondozónőknek az egymással való kapcsolatteremtésre, s arra is, hogy a helyi vitákban részt vehessenek.

Migráns gondozónők

A többnyire gazdaságilag gyengébb országokból Svájcba érkező migráns gondozók és gondozónők háztartási és ápolási feladatokat látnak el. Munkájukba beletartozik a főzés, takarítás, mosás, segítségnyújtás a tisztálkodásnál, valamint az egésznapos készenlét. Miután szinte kizárólag nők végzik ezt a fajta ápolói tevékenységet, a közbeszédben migráns gondozónőkről szokás beszélni. A CareInfo fő célcsoportja azok a migráns gondozónők, akik az ápolásra szorulók otthonában laknak és dolgoznak úgy, hogy heti vagy havi rendszerességgel ingáznak otthonuk és a svájci háztartás között («live-in», azaz bentlakásos migráns gondozónők). Ezen migráns gondozónők számára az ingázás olyan életstratégiát jelent, amellyel lényegesen javíthatják otthoni családi és anyagi helyzetüket.