Rendelkezések a munkabérről (Lohnbestimmungen)

HÁZTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK
A háztartásban végzett tevékenységek körébe tartoznak a takarítási munkák, a mosás és a bevásárlás intézése, az étkeztetés, valamint a gyermekek, időskorúak és betegek gondozása. Amennyiben Ön egy magánháztartásban heti öt óránál több időt tölt el háztartási tevékenységekkel, akkor az Ön munkabérére az országos minimálbérre vonatkozó rendelkezések érvényesek.

A bruttó minimálbér összege, szabadság és ünnepnapok pótlékai nélkül:

  • képesítés nélküli munkavállaló esetén: 19.95 frank.
  • képesítés nélküli, de minimum négy év házvezetési szakmai gyakorlattal rendelkező munkavállaló esetén: 21.85 frank.
  • svájci állami házvezetési oklevéllel rendelkező (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in der Hauswirtschaft), képzett munkavállaló esetén: 24.05 frank.
  • a házvezetéshez közeli, legalább 2 éves képzési idejű szakmában szerzett végzettséggel rendelkező munkavállaló esetén: 21.85 frank.

A fenti minimálbéreknél alacsonyabb bérezést a törvény tiltja. Svájc egyes részein a megélhetési költségek függvényében ezeknél magasabb bérezés is általános.
Nem kapja meg a minimálbért? Itt talál egy mintalevelet a munkavállalók számára a különbözet igényléséhez.

GONDOZÁSI ÉS ÁPOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Megfelelő gondozói-ápolói szakképesítés nélkül általában csak háztartási feladatokat és ápolási tevékenységeket végezhetők. A gondozás magában foglalja például a séta közbeni kíséretet, a felolvasást, a társaság nyújtását vagy a játékokat.

Egyes kantonok lehetővé teszik, hogy alapfokú ápolási tanfolyamot nem végzett személyek olyan egyszerű ápolási tevékenységeket végezzenek, mint például a lábak bekötözése, a kompressziós harisnyák felhúzása, segítségnyújtás a tisztálkodás során, segítségnyújtás az öltözködésben és vetkőzésben, valamint segítségnyújtás az evésben és ivásban. Erről érdeklődjön az adott kanton egészségügyi hivatalánál. A Svájci Vöröskereszt betegápolói-gondozói tanfolyama (Lehrgang Pflegehelfende SRK) és a Lernwerk egyesület betegápolói-gondozói tanfolyama (Pflegekurs Pflegehelfende des Vereins Lernwerk) adnak képesítést az egyszerű ápolási-gondozási tevékenységek elvégzésére. Javasoljuk, hogy keressen fel az egyik jóváhagyott kantoni Spitex-szervezetet is. Ez utóbbi tudja ellenőrizni az ápolási tevékenységek megfelelő besorolását.

Az olyan ápolási tevékenységeket, mint a pulzus, a vérnyomás, a testhőmérséklet és a testsúly mérése, a gyógyszerek előkészítése és beadása, a sebek orvosi ellátása, kizárólag speciálisan képzett személyzet végezheti. Ehhez az illetékes kantoni egészségügyi hivatal engedélyére van szükség.

Amennyiben munkája javarészt gondozói és egyszerű ápolási tevékenységekből áll, úgy joga van az ezen tevékenységért járó szokásos bérezésre is. Ez a bér magasabb, mint a kizárólag háztartási tevékenységekért járó bér.

Példa háztartási tevékenységek bérminimum-kiszámítására: (Órabér x heti óraszám) x 52 : 12 = havibér

Példa képesítés nélküli munkavállaló esetére, heti 42 óra munkaidőben: (19.95 x 42) x 52 : 12 = 3630.90 frank havonta.

Ha a szabadnapokat nem veszi igénybe, akkor ez évi négy hét szabadsággal számolva 8.33 százalékkal, évi öt hét szabadság esetén pedig 10.64 százalékkal növeli meg a bruttókeresetet. A munkaszüneti (ünnep-)napokat kantononként eltérően határozzák meg (lásd: Szabadság és ünnepnapok). Amennyiben ezek sincsenek kiadva vagy más szabadnappal kompenzálva, akkor ezek külön kifizetése is kötelező. Évi kilenc munkaszüneti nappal számolva a pótlék mértéke a bruttókereset 3.59 százaléka.

Példa szabadnap- (4 hét) és munkaszünetinap- (9 nap) pótlék kiszámítására: 3630.90 frank havibér + 3.59 % munkaszünetinap-pótlék + 8.33 % szabadság-pótlék = 4063.65 frank havibér.

A munkaszüneti napok pontos számáról érdeklődjön az illetékes közigazgatási hivatalnál abban a kantonban, ahol dolgozni fog (lásd: Szabadság és ünnepnapok).

Figyelem! A jelenléti idő – amely során Ön munkára készen vagy készenlétben áll anélkül, hogy aktívan dolgozna – is munkaidőnek számít (lásd: Munkaidő), és Önnek joga van az ezért járó bérezésre. A jelenléti idő bérezése azonban a munkaidő bérezésénél alacsonyabb lehet. A kantoni általános munkaszerződések különböző ajánlásokat tartalmaznak erre vonatkozóan (lásd alább). A bérre vonatkozó ezen rendelkezések betartását a kantonok hatóságai ellenőrizhetik.