Rendelkezések a munkabérről (Lohnbestimmungen)

HÁZTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK
A háztartásban végzett tevékenységek körébe tartoznak a takarítási munkák, a mosás és a bevásárlás intézése, az étkeztetés, valamint a gyermekek, időskorúak és betegek gondozása. Amennyiben valaki egy magánháztartásban ilyen munkakörben heti öt óránál többet van foglalkoztatva, úgy díjazására az országosan érvényes minimálbér rendelkezései vonatkoznak.

A bruttó minimálbér összege, szabadság és ünnepnapok pótlékai nélkül:

  • képesítés nélküli munkavállaló esetén: 19.20 frank.
  • képesítés nélküli, de minimum négy év házvezetési szakmai gyakorlattal rendelkező munkavállaló esetén: 21.10 frank.
  • svájci állami házvezetési oklevéllel rendelkező (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in der Hauswirtschaft), képzett munkavállaló esetén: 23.20 frank.
  • a házvezetéshez közeli, legalább 2 éves képzési idejű szakmában szerzett végzettséggel rendelkező munkavállaló esetén: 21.10 frank.

A fenti minimálbéreknél alacsonyabb bérezést a törvény tiltja. Svájc egyes részein a megélhetési költségek függvényében ezeknél magasabb bérezés is általános.

GONDOZÁSI ÉS ÁPOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK
A gondozói-ápolói tevékenységek körébe tartoznak a következő feladatok: segítségnyújtás az étkezésnél és tisztálkodásnál (lemosás, fürdetés, fésülés, borotválás, fogmosás, krémezés stb.), közlekedés segítése, sebkötözés, gyógyszerek adagolása, vércukorszintmérés. Az ilyen jellegű feladatok elvégzéséhez képesítés is szükségeltetik. A Svájci Vöröskereszt betegápoló-gondozói tanfolyama (Lehrgang zur PflegehelferIn des Schweizerischen Roten Kreuzes, SRK) képesítést ad az alapgondozás elvégzéséhez (testápolás, etetés, mozgatás). Ennél bonyolultabb ápolási feladatokhoz engedély szükségeltetik, amely egyes kantononként eltérő lehet. Közelebbi információt az illetékes egészségügyi hivatal tud adni (lásd lejjebb).

Amennyiben munkája javarészt gondozói-ápolói tevékenységekből áll, úgy joga van az e munkakörre érvényes általános bérezéshez is, amely jóval magasabb, mint a háztartásban végzett tevékenységeknél.

Példa háztartási tevékenységek bérminimum-kiszámítására: (Órabér x heti óraszám) x 52 : 12 = havibér

Példa képesítés nélküli munkavállaló esetére, heti 42 óra munkaidőben: (19.20 x 42) x 52 : 12 = 3494 frank havonta.

Ha a szabadnapokat nem veszi igénybe, akkor ez évi négy hét szabadsággal számolva 8.33 százalékkal, évi öt hét szabadság esetén pedig 10.64 százalékkal növeli meg a bruttókeresetet. A munkaszüneti (ünnep-)napokat kantononként eltérően határozzák meg (lásd: Szabadság és ünnepnapok). Amennyiben ezek sincsenek kiadva vagy más szabadnappal kompenzálva, akkor ezek külön kifizetése is kötelező. Évi kilenc munkaszüneti nappal számolva a pótlék mértéke a bruttókereset 3.59 százaléka.

Példa szabadnap- (4 hét) és munkaszünetinap- (9 nap) pótlék kiszámítására: 3494 frank havibér + 3.59 % munkaszünetinap-pótlék + 8.33 % szabadság-pótlék = 3910 frank havibér.

A munkaszüneti napok pontos számáról érdeklődjön az illetékes közigazgatási hivatalnál abban a kantonban, ahol dolgozni fog (lásd: Szabadság és ünnepnapok).

Figyelem! Az ügyelet is munkaidőnek számít, amelynek ellentételezéséhez a munkavállalónak joga van. Azonban az ügyelet bérezése a munkaidőénél alacsonyabban számolandó. Ezen rendelkezések betartását a kantonok hivatalosan is ellenőrizhetik.