Czas pracy i czas wolny od pracy (Arbeitszeit und Freizeit)

Prawo zobowiązań i kantonalne zwyczajne układy zbiorowe pracy określają przepisy dotyczące czasu pracy i czasu wolnego od pracy dla osób wykonujących prace w gospodarstwie domowym.

Prawo zobowiązań wymaga

  • wliczania pozostawania w gotowości do pracy do czasu pracy,
  • rekompensowania nadgodzin czasem wolnym od pracy lub podwyższania stawek godzinowych za nadgodziny o 25%. Rozliczenie nadgodzin w formie pieniężnej wymaga uzyskania Państwa zgody,
  • udzielenia Państwu w tygodniu przynajmniej jednego dnia wolnego od pracy (poza czasem pozostawania w gotowości do pracy).

Kantonalne zwyczajne układy zbiorowe pracy podają różne zalecenia (zob. poniżej).

Uwaga! Jeśli mieszkają Państwo w prywatnym gospodarstwie domowym osoby, którą się opiekują, szczególnie ważne jest to, aby Państwa czas pracy, przerwy oraz czas wolny od pracy jak i pozostawanie w gotowości do pracy były dokładnie określone. Za czas wolny od pracy uznaje się taki czas, kiedy nie muszą być Państwo do dyspozycji i mogą oddalić się od miejsca pracy. Jeśli muszą się Państwo liczyć z tym, że mogą być w razie potrzeby wezwani do udzielenia pomocy w nocy, wówczas czas ten traktowany jest jako czas pozostawania w gotowości do pracy. Mają Państwo prawo do otrzymania wynagrodzenia za ten czas. Ustalenia dotyczące czasu pracy, przerw oraz czasu wolnego od pracy powinny być Państwu przekazane w formie ustnej i pisemnej.