Czas pracy i czas wolny od pracy (Arbeitszeit und Freizeit)

Prawo zobowiązań i kantonalne zwyczajne układy zbiorowe pracy określają przepisy dotyczące czasu pracy i czasu wolnego od pracy dla osób wykonujących prace w gospodarstwie domowym.

Prawo zobowiązań wymaga

  • czas gotowości do pracy i dostępność pod telefonem traktować jako czas pracy,
  • rekompensowania nadgodzin czasem wolnym od pracy lub podwyższania stawek godzinowych za nadgodziny o 25%. Rozliczenie nadgodzin w formie pieniężnej wymaga uzyskania Państwa zgody,
  • udzielenia Państwu przynajmniej jednego dnia wolnego od pracy w tygodniu (poza czasem pozostawania w gotowości do pracy oraz poza czasem bycia dostępnym pod telefonem).

Kantonalne zwyczajne układy zbiorowe pracy podają różne zalecenia (zob. poniżej).

Uwaga! Mieszkają Państwo w prywatnym gospodarstwie domowym osoby, którą się opiekują. Dlatego, szczególnie ważne jest to, aby Państwa czas pracy, przerwy oraz czas wolny od pracy jak i pozostawanie w gotowości do pracy były dokładnie określone. Czasem przerwy jest czas, w którym nie muszą być Państwo dostępni i mogą oddalić sie z miejsca pracy. Czy muszą się Państwo liczyć z tym, że mogą być w czasie wolnym od pracy być wezwanym do udzielenia pomocy? Jeśli tak, to mają Państwo prawo do otrzymania wynagrodzenia za ten czas. Kantonalne normalne układy zbiorowe zawierają dokładne ustalenia dotyczące czasu pracy, przerw, czasu wolnego od pracy oraz czasu gotowości do pracy (zob. poniżej). W razie wątpliwości, które przepisy obowiązują, radzimy Państwu skonsultować się z odpowiednimi organami.

Zalecamy dokumentowanie swojego czasu pracy! Zalecamy prowadzenie dokładnej dokumentacji czasu pracy, przerw w pracy, czasu gotowości do pracy będąc w miejscu pracy, czasu udzielanej pomocy w nocy oraz nadgodzin. SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych) przygotował dla Państwa specjalny formularz pomocny w prowadzeniu dokumentacji.