Pozwolenie na pobyt (Aufenthaltsbewilligung)

Pracownicy z krajów EU/EFTA mogą obecnie wciąż korzystać z możliwości swobodnego przepływu osób. Jeśli Państwo, jako obywatele jednego z krajów EU/EFTA, mają zamiar pracować w Szwajcarii dłużej niż trzy miesiące, powinni się Państwo zameldować w gminie, w której Państwo mieszkają oraz uzyskać informacje związane z uzyskaniem przez Państwa pozwolenia na pobyt. Jeśli pracują Państwo w Szwajcarii tylko przez trzy miesiące w roku kalendarzowym, powinni zostać Państwo zameldowani. Meldunek za pośrednictwem internetu musi zostać dokonany przez Państwa pracodawcę najpóźniej na dzień przed podjęciem przez Państwa pracy. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.