Pozwolenie na pobyt (Aufenthaltsbewilligung)

Pracownicy z krajów EU/EFTA mogą korzystać z możliwości swobodnego przepływu osób. Planuje Pani/Pan, jako obywatel jednego z krajów EU/EFTA, pracować w Szwajcarii dłużej niż trzy miesiące? Jeśli tak, to powinni się Państwo zameldować w gminie, w której Państwo mieszkają. Jeśli pracują Państwo w Szwajcarii tylko przez trzy miesiące w roku kalendarzowym, powinni zostać Państwo zameldowani. Meldunek za pośrednictwem internetu musi zostać dokonany przez Państwa pracodawcę najpóźniej na dzień przed podjęciem przez Państwa pracy. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.