Ustalenie wynagrodzenia (Lohnbestimmungen)

PRACE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
Do prac w gospodarstwie domowym należą prace związane ze sprzątaniem, praniem, robieniem zakupów, gotowaniem, pomocą w opiece nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi. Jeśli wykonują Państwo prace w prywatnym gospodarstwie domowym w wymiarze ponad 5 godzin tygodniowo, wówczas przysługuje Państwu prawo do płacy minimalnej.

Płaca minimalna brutto za godzinę wynosi, bez uwzględnienia dodatków za urlop i dni wolnych od pracy-świąt:

  • dla pracowników niewykwalifikowanych: 19.20 CHF
  • dla pracowników niewykwalifikowanych, z co najmniej 4-letnim doświadczeniem pracy w gospodarstwie domowym: 21.10 CHF
  • dla pracowników wykwalifikowanych, którzy po ukończeniu kursu posiadają szwajcarskie świadectwo o przydatności do wykonywania zawodu w gospodarstwie domowym: 23.20 CHF
  • dla pracowników wykwalifikowanych, którzy ukończyli przynajmniej 2-letnią edukację zawodową w odniesieniu do prac w gospodarstwie domowym: 21.10 CHF

Prawo zabrania stosowania płac niższych niż wyżej wymienione płace minimalne. Koszty utrzymania różnią się między regionami. Zatem jeśli w regionie, w którym Państwo pracują, koszty utrzymania są wyższe niż w innych regionach, wówczas powinni Państwo otrzymać odpowiednio wyższe wynagrodzenie.

PRACE ZWIĄZANE Z OPIEKĄ I PIELĘGNACJĄ
Do prac związanych z opieką i pielęgnacją należą: opieka, pielęgnacja ciała, karmienie, pomoc w poruszaniu się, pielęgnacja ran, podawanie leków, monitorowanie stężenia glukozy we krwi. W celu podjęcia prac związanych z opieką i pielęgnacją muszą Państwo posiadać odpowiednie do tego kwalifikacje. Kurs opiekunki/opiekuna Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża SRK daje kwalifikacje do wykonywania podstawowej opieki (pielęgnacja ciała, karmienie, pomoc w poruszaniu się). Pozostałe prace związane z pielęgnacją można wykonywać pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia z danego kantonu. Więcej informacji można uzyskać w wydziale zdrowia danego kantonu, w którym chcą Państwo wykonywać pracę (zob. poniżej).

Jeśli w Państwa obowiązkach przeważają prace związane z opieką i pielęgnacją, mają Państwo prawo do wynagrodzenia, które zwyczajowo przysługuje za prace związane z opieką i pielęgnacją i które znacznie przewyższa wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w gospodarstwie domowym.

Przykładowa kalkulacja płacy minimalnej za wykonywanie prac w gospodarstwie domowym:
(stawka godzinowa x liczba godzin pracy w tygodniu) x 52 : 12 = miesięczna płaca

Przykładowa kalkulacja – pracownik niewykwalifikowany, 42 godziny pracy w tygodniu: (19.20 x 42) x 52 : 12 = Fr. 3494.– na miesiąc

Jeśli urlop nie został wykorzystany, do płacy brutto musi zostać dodane 8,33 % jeśli pracownikowi przysługują 4 tygodnie urlopu, a 10,64% w przypadku gdy przysługuje 5 tygodni urlopu. Dni wolne od pracy i święta są kantonalnie uregulowane (zob. Dni wolne od pracy-święta). Jeśli nie zostaną one wykorzystane lub pracownik nie otrzymał za nie wypłaty muszą zostać dodatkowo zrekompensowane. Za przepracowanie 9 dni świątecznych w ciągu roku dodatek do płacy brutto wynosi 3,59%.

Przykład dodatek za urlop (4 tygodnie) wraz z dodatkiem za przepracowane święta (9 dni): Fr. 3494.– płacy miesięcznej + 3,59% dodatku za przepracowane święta +8,33% dodatku za urlop = 3910.– na miesiąc

Informacje na temat ilości dni wolnych od pracy-świąt można uzyskać u administracji danego kantonu, w którym Państwo pracują (zob. Dni wolne od pracy-święta).

Uwaga! Również pozostawanie w gotowości do pracy liczone jest jako czas pracy i mają Państwo prawo do otrzymania za nie wynagrodzenia. Wynagrodzenie to może być jednak wyliczone według niższej stawki godzinowej. Kantony mają prawo dokonywać kontroli w celu sprawdzenia, czy powyższe postanowienia odnośnie płac są stosowane.