Niezdolność do pracy: choroba lub wypadek (Krankheitsfall oder Unfall)

Jeśli z powodu choroby lub wypadku nie są Państwo zdolni do pracy, wówczas mimo tego nadal przysługuje Państwu wynagrodzenie. Długość tego okresu zależy od tego, ile czasu już Państwo pracują i w jakim kantonie (zob. poniżej). Wynagrodzenie przysługuje pod warunkiem, że stosunek pracy trwa dłużej niż trzy miesiące lub umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż trzy miesiące.

Uwaga! Jeśli są Państwo zatrudnieni bezpośrednio przez prywatne gospodarstwo domowe, w którym Państwo jednocześnie mieszkają, należy się Państwu opieka również w przypadku choroby, wypadku, ciąży i porodu. Jeżeli jest to konieczne, opieka lub leczenie musi być zapewnione przez pracowników służby zdrowia. Obowiązek ten istnieje równolegle do wymogu dalszej wypłaty Państwu wynagrodzenia.