Zakwaterowanie i utrzymanie (Kost und Logis)

Jeśli mieszkają Państwo w prywatnym gospodarstwie domowym osoby, którą się Państwo opiekują lub mają Państwo zagwarantowane posiłki w tym gospodarstwie, wówczas w ramach tzw. wynagrodzenia w naturze, koszty zakwaterowania i utrzymania mogą być potrącone z Państwa miesięcznego wynagrodzenia.

Stosuje się następujące stawki:

  • za śniadanie: 3.50 CHF
  • za obiad: 10.- CHF
  • za kolację: 8.- CHF
  • za nocleg: 11.50 CHF

Potrącenie opłaty za wyżywienie i nocleg nie może wynosić więcej niż 33.- CHF dziennie i więcej niż 990.- CHF miesięcznie.

Kantonalne normalne układy zbiorowe pracy zawierają bardziej szczegółowe informacje (zob. poniżej).

Uwaga! Wynagrodzenie w naturze składa się z sumy faktycznie otrzymanych posiłków jak i noclegów faktycznie spędzonych w prywatnym gospodarstwie domowym w ciągu danego miesiąca. Jeśli któregoś dnia nie korzystali Państwo z posiłku lub noclegu, wówczas nie można Państwu z wynagrodzenia potrącić opłaty za zakwaterowanie i utrzymanie za ten konkretny dzień.