Aktualności ze strony CareInfo będą wysyłane około 4 razy w roku. Są sporządzane w języku niemieckim.