Prywatność

1. Ogólne

W niniejszej informacji o ochronie prywatności my, CareInfo, wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe. Nie jest to wyczerpujący opis; inne oświadczenia o ochronie prywatności lub ogólne warunki, warunki uczestnictwa i podobne dokumenty mogą regulować określone kwestie. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Jeśli użytkownik przekaże nam dane osobowe, będziemy je przetwarzać.

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe innych osób (np. członków rodziny, dane kolegów z pracy), upewnij się, że osoby te są świadome niniejszej polityki prywatności i udostępniają nam swoje dane osobowe tylko wtedy, gdy masz na to pozwolenie i jeśli te dane osobowe są prawidłowe.

Niniejsza polityka prywatności została opracowana w celu spełnienia wymogów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („DSGVO„), szwajcarskiej ustawy o ochronie danych („DSG„) i zmienionej szwajcarskiej ustawy o ochronie danych („revDSG„). To, czy i w jakim zakresie przepisy te mają zastosowanie, zależy jednak od indywidualnego przypadku.

2. Osoba odpowiedzialna / inspektor ochrony danych / przedstawiciel

Osobą odpowiedzialną za operacje przetwarzania danych, które tutaj opisujemy, jest (o ile nie określono inaczej w indywidualnym przypadku):

CareInfo
kontakt@care-info.ch
careinfo.ch

Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące ochrony danych, poinformuj nas o tym pod powyższym adresem kontaktowym

.

3. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy przede wszystkim dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów i innych partnerów biznesowych w ramach naszych relacji biznesowych z nimi i innymi zaangażowanymi w nie osobami lub które zbieramy od ich użytkowników w ramach działania naszych witryn internetowych, aplikacji i innych zastosowań.

W zakresie, w jakim jest to dozwolone, przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od nich i innych zaangażowanych w nie osób.

W dozwolonym zakresie pobieramy również pewne dane z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestrów windykacyjnych, rejestrów gruntów, rejestrów handlowych, prasy, Internetu) lub otrzymujemy takie dane od innych firm, organów i innych stron trzecich. Oprócz danych o użytkowniku, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio, kategorie danych osobowych, które otrzymujemy o użytkowniku od osób trzecich, obejmują w szczególności informacje z rejestrów publicznych, informacje, które poznajemy w związku z postępowaniami urzędowymi i sądowymi, informacje związane z funkcjami i działaniami zawodowymi użytkownika (abyśmy mogli np. (abyśmy mogli z Twoją pomocą zawierać i przetwarzać transakcje z Twoim pracodawcą), informacje o Tobie zawarte w korespondencji i na spotkaniach z osobami trzecimi, informacje o zdolności kredytowej (o ile przetwarzamy transakcje z Tobą osobiście), informacje o Tobie, które osoby bliskie (rodzina, doradcy, przedstawiciele prawni itp.) przekazują nam, abyśmy mogli zawierać lub przetwarzać umowy z Tobą lub z Twoim udziałem (np. referencje, Twój adres do doręczeń, pełne informacje o Twojej zdolności kredytowej). Referencje, adres dostawy, pełnomocnictwa, informacje dotyczące zgodności z wymogami prawnymi, takimi jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy i ograniczenia eksportowe, informacje od banków, firm ubezpieczeniowych, sprzedawców i innych naszych partnerów umownych dotyczące korzystania lub świadczenia usług przez użytkownika (np. dokonane płatności, dokonane zakupy), informacje z mediów i Internetu dotyczące jego osoby (o ile jest to właściwe w konkretnym przypadku, np. w kontekście podania o pracę, komunikatu prasowego itp.) ), adresy i, w stosownych przypadkach, zainteresowania i inne dane społeczno-demograficzne (do celów marketingowych), dane związane z korzystaniem ze strony internetowej (np. adres IP, adres MAC smartfona lub komputera, szczegóły urządzenia i ustawienia, pliki cookie, data i godzina wizyty, odwiedzane strony i treści, używane funkcje, strona odsyłająca, szczegóły lokalizacji).

.

4. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

.

Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane głównie do wypełniania naszych zobowiązań umownych wobec klientów i partnerów biznesowych. Obejmuje to zakup produktów i usług od naszych dostawców i podwykonawców. Ponadto wykorzystujemy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeśli pracujesz dla takiego klienta lub partnera biznesowego, Twoje dane osobowe mogą oczywiście również zostać naruszone w tym charakterze.

.

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe użytkownika i innych osób, w zakresie dozwolonym i uznanym za właściwy, również w następujących celach, w których my (a czasami strony trzecie) mamy uzasadniony interes odpowiadający celowi:

 • Oferowanie i dalszy rozwój naszych ofert, usług i stron internetowych, aplikacji i innych platform, na których jesteśmy obecni;
 • Komunikacja z osobami trzecimi i przetwarzanie ich zapytań (np. wniosków, zapytań mediów);
 • Testowanie i optymalizacja procedur analizy potrzeb w celu bezpośredniego dotarcia do klienta, a także gromadzenie danych osobowych z publicznie dostępnych źródeł w celu pozyskiwania klientów;
 • reklama i marketing (w tym organizowanie wydarzeń), o ile użytkownik nie sprzeciwił się wykorzystaniu jego danych (jeśli wysyłamy reklamy jako istniejący klient naszej firmy, użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się temu, a następnie umieścimy go na liście blokującej dalsze wysyłki reklamowe);
 • Badania rynku i opinii, monitorowanie mediów;
 • Podtrzymywanie roszczeń prawnych i obrona w związku ze sporami prawnymi i postępowaniami urzędowymi;
 • Zapobieganie przestępstwom i innym wykroczeniom oraz prowadzenie dochodzeń w ich sprawie (np. prowadzenie dochodzeń wewnętrznych, analiza danych w celu zwalczania oszustw);
 • Gwarantowanie naszych operacji, w szczególności IT, naszych stron internetowych, aplikacji i innych platform;
 • Nadzór wideo w celu zachowania praw do domu i innych środków bezpieczeństwa IT, budynków i obiektów oraz ochrony naszych pracowników i innych osób oraz aktywów należących do nas lub nam powierzonych (takich jak kontrole dostępu, listy gości, skanery sieci i poczty, rejestry połączeń telefonicznych);
 • Przejęcie i sprzedaż jednostek biznesowych, firm lub części firm oraz inne transakcje na mocy prawa spółek i związane z nimi przekazywanie danych osobowych, a także środki zarządzania biznesem oraz w zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi, a także wewnętrznymi regulacjami CareInfo.
 • .
.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach (na przykład podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynów lub sprawdzania przeszłości), będziemy przetwarzać jego dane osobowe w zakresie i na podstawie tej zgody, chyba że mamy inną podstawę prawną i wymagamy takiej podstawy. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na przetwarzanie danych, które już miało miejsce.

5. Pliki cookie / śledzenie i inne technologie związane z korzystaniem z naszej strony internetowej

.

Zazwyczaj używamy plików „cookie” i podobnych technologii na naszych stronach internetowych w celu identyfikacji przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Plik cookie to niewielki plik wysyłany do komputera użytkownika lub automatycznie zapisywany na jego komputerze lub urządzeniu mobilnym przez przeglądarkę internetową używaną podczas odwiedzania naszej witryny. Dzięki temu możemy rozpoznać użytkownika po jego powrocie na naszą stronę internetową, nawet jeśli nie wiemy, kim jest. Oprócz plików cookie, które są używane tylko podczas sesji i usuwane po wizycie na stronie internetowej („sesyjne pliki cookie”), pliki cookie mogą być również używane do przechowywania ustawień użytkownika i innych informacji przez określony czas (np. dwa lata) („stałe pliki cookie”). Można jednak ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, zapisywała je tylko na jedną sesję lub w inny sposób usuwała je przedwcześnie. Większość przeglądarek jest wstępnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Używamy trwałych plików cookie, aby zapamiętać preferencje użytkownika (np. język, autologowanie), aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych usług i treści, oraz aby wyświetlać mu oferty i reklamy dostosowane do niego (co może się również zdarzyć na stronach internetowych innych firm; jednak nie dowiedzą się one od nas, kim jesteś, jeśli w ogóle będziemy wiedzieć, ponieważ zobaczą tylko, że ten sam użytkownik jest na ich stronie internetowej, który był na określonej stronie u nas). Niektóre pliki cookie są ustawiane przez nas, a niektóre przez kontrahentów, z którymi współpracujemy. Jeśli zablokujesz pliki cookie, niektóre funkcje (takie jak wybór języka, koszyk zakupów, procesy zamawiania) mogą przestać działać.

.

Zawieramy również widoczne i niewidoczne elementy graficzne w naszych biuletynach i innych e-mailach marketingowych, częściowo i w dozwolonym zakresie, pobierając je z naszych serwerów, możemy określić, czy i kiedy użytkownik otworzył wiadomość e-mail, abyśmy mogli zmierzyć i lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych ofert i dostosować je do niego. Możesz to zablokować w swoim kliencie poczty e-mail; większość z nich jest do tego wstępnie ustawiona.

Korzystając z naszych witryn internetowych i wyrażając zgodę na otrzymywanie biuletynów i innych marketingowych wiadomości e-mail, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie tych technik. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, musi odpowiednio ustawić przeglądarkę lub program pocztowy.

Nie stosujemy tych technik.

Na naszych stronach internetowych czasami korzystamy z Google Analytics lub podobnych usług. Jest to usługa świadczona przez osoby trzecie, które mogą znajdować się w dowolnym kraju na świecie (w przypadku Google Analytics jest to Google Ireland (z siedzibą w Irlandii), Google Ireland polega na Google LLC (z siedzibą w USA) jako podmiocie przetwarzającym zamówienia (oba „Google„), www.google.com), dzięki której możemy mierzyć i oceniać korzystanie z witryny (na zasadzie nieosobowej). W tym celu wykorzystywane są również stałe pliki cookie ustawione przez usługodawcę. Skonfigurowaliśmy usługę w taki sposób, że adresy IP odwiedzających są skracane przez Google w Europie przed przekazaniem ich do USA, a zatem nie można ich wyśledzić. Usługodawca nie otrzymuje od nas żadnych danych osobowych (a także nie zachowuje żadnych adresów IP), Wyłączyliśmy ustawienia „Transfer danych” i „Sygnały”. Chociaż możemy założyć, że informacje, które udostępniamy Google, nie są danymi osobowymi dla Google, możliwe jest, że Google może wyciągać wnioski na temat tożsamości odwiedzających na podstawie tych danych do własnych celów, tworzyć profile osobiste i łączyć te dane z kontami Google tych osób. Jeśli użytkownik sam zarejestrował się u usługodawcy, usługodawca również zna użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez usługodawcę odbywa się wówczas na odpowiedzialność usługodawcy zgodnie z jego przepisami o ochronie danych. Usługodawca informuje nas jedynie o sposobie korzystania z naszej strony internetowej (bez informacji o użytkowniku).

Na naszych stronach internetowych używamy również tak zwanych wtyczek z sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest lub Instagram. W każdym przypadku jest to widoczne dla użytkownika (zazwyczaj za pośrednictwem odpowiednich ikon). Skonfigurowaliśmy te elementy tak, aby były domyślnie wyłączone. Jeśli użytkownik je aktywuje (klikając je), operatorzy odpowiednich sieci społecznościowych mogą zarejestrować, że użytkownik jest na naszej stronie internetowej i gdzie oraz mogą wykorzystać te informacje do swoich celów. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest wówczas obowiązkiem tego operatora zgodnie z jego przepisami o ochronie danych. Nie otrzymujemy od niego żadnych informacji o użytkowniku.

6. Udostępnianie danych i przekazywanie danych za granicę

.

Ujawniamy również dane stronom trzecim w ramach naszej działalności biznesowej i w celach określonych w sekcji 3, o ile jest to dozwolone i wydaje nam się właściwe, ponieważ przetwarzają je dla nas lub chcą je wykorzystać do własnych celów. Dotyczy to w szczególności następujących punktów:

 • Nasi dostawcy usług, w tym podmioty przetwarzające dane na zlecenie;
 • .
 • Dilerzy, dostawcy, podwykonawcy i inni partnerzy biznesowi;
 • Klienci;
 • władze krajowe i zagraniczne, oficjalne agencje lub sądy;
 • media;
 • Publiczność, w tym odwiedzający strony internetowe i media społecznościowe;
 • Konkurenci, organizacje branżowe, stowarzyszenia, organizacje i inne organy;
 • Nabywcy lub strony zainteresowane nabyciem działów biznesowych, firm lub innych części CareInfo;
 • inne strony potencjalnych lub faktycznych postępowań prawnych;
 • Inne spółki CareInfo;

Wszyscy razem odbiorcy.

Niektórzy z tych odbiorców są krajowi, ale mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. W szczególności należy oczekiwać, że dane będą przekazywane do wszystkich krajów, w których CareInfo jest reprezentowane przez spółki grupy, oddziały lub inne biura, a także do innych krajów w Europie i USA, w których znajdują się dostawcy usług, z których korzystamy (tacy jak Microsoft, SAP, Amazon, Salesforce.com).

.

Jeśli odbiorca znajduje się w kraju bez odpowiedniej prawnej ochrony danych, zobowiązujemy go umownie do przestrzegania obowiązującej ochrony danych (w tym celu korzystamy ze zmienionych standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które są dostępne tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?), chyba że odbiorca podlega już prawnie uznanemu zestawowi zasad w celu zapewnienia ochrony danych i nie możemy polegać na przepisie zwalniającym. Wyjątek może mieć zastosowanie w szczególności w przypadku postępowania sądowego za granicą, ale także w przypadku nadrzędnego interesu publicznego lub jeśli wykonanie umowy wymaga takiego ujawnienia, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę lub jeśli dotyczy to danych ogólnie udostępnionych przez użytkownika, których przetwarzaniu użytkownik się nie sprzeciwił.

7. Okres przechowywania danych osobowych

.

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych lub w inny sposób do celów związanych z przetwarzaniem, tj. na przykład przez cały czas trwania relacji biznesowej (od rozpoczęcia, przetwarzania do rozwiązania umowy), a także dłużej, zgodnie z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania i dokumentacji. W tym kontekście możliwe jest, że dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym można dochodzić roszczeń wobec naszej firmy oraz w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub wymagają tego uzasadnione interesy biznesowe (np. do celów dowodowych i dokumentacyjnych). Gdy tylko dane osobowe nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów, zostaną one zasadniczo i w miarę możliwości usunięte lub zanonimizowane. W przypadku danych operacyjnych (np. dzienników systemowych, logów) zasadniczo obowiązują krótsze okresy przechowywania wynoszące dwanaście miesięcy lub mniej.

.

8. bezpieczeństwo danych

.

Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem, takie jak wydawanie instrukcji, szkolenia, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT i sieci, kontrole i ograniczenia dostępu, szyfrowanie nośników danych i transmisji, pseudonimizacja, kontrole.

.

9. obowiązek podania danych osobowych

.

W kontekście naszej relacji biznesowej użytkownik musi podać takie dane osobowe, jakie są niezbędne do nawiązania i realizacji relacji biznesowej oraz wypełnienia powiązanych zobowiązań umownych (zasadniczo użytkownik nie ma prawnego obowiązku przekazywania nam danych). Bez tych danych zasadniczo nie będziemy w stanie zawrzeć ani wykonać umowy z użytkownikiem (lub podmiotem bądź osobą, którą użytkownik reprezentuje). Ponadto korzystanie ze strony internetowej nie będzie możliwe, jeśli pewne informacje zabezpieczające ruch (takie jak adres IP) nie zostaną ujawnione.

10. profilowanie

.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe częściowo automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobistych (profilowanie). Używamy profilowania w szczególności, aby móc informować i doradzać o produktach w sposób ukierunkowany. W tym celu korzystamy z narzędzi oceny, które umożliwiają nam zapewnienie komunikacji i reklamy opartej na potrzebach, w tym badań rynku i opinii.

.

Z zasady nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych (takich jak te uregulowane w art. 22 RODO) w celu nawiązania i realizacji relacji biznesowych lub w inny sposób. Jeśli będziemy stosować takie procedury w indywidualnych przypadkach, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie, o ile jest to wymagane przez prawo, i poinformujemy go o związanych z tym prawach.

11. prawa osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego, profilowania marketingu bezpośredniego i innych prawnie uzasadnionych interesów związanych z przetwarzaniem danych, jak również prawo do udostępnienia określonych danych osobowych w celu przekazania ich innemu podmiotowi (tzw. przenoszenie danych), w ramach przepisów o ochronie danych osobowych mających zastosowanie do użytkownika i w przypadkach w nich przewidzianych (np. w przypadku RODO). Należy jednak pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do stosowania ograniczeń przewidzianych przez prawo, na przykład jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania lub przetwarzania określonych danych, mamy w tym nadrzędny interes (o ile jesteśmy uprawnieni do polegania na tym) lub wymagamy ich w celu dochodzenia roszczeń. Jeśli poniesiesz koszty, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem. O możliwości cofnięcia zgody poinformowaliśmy już w punkcie 3. Należy pamiętać, że korzystanie z tych praw może być sprzeczne z umowami i może mieć konsekwencje, takie jak przedwczesne rozwiązanie umowy lub koszty. Poinformujemy użytkownika z wyprzedzeniem, jeśli nie jest to jeszcze uregulowane umownie.

Wykonanie takich praw zwykle wymaga wyraźnego udowodnienia swojej tożsamości (np. za pomocą kopii dowodu osobistego, jeśli tożsamość nie jest jasna lub nie można jej zweryfikować w inny sposób). Aby skorzystać ze swoich praw, można skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji 1.

.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie lub do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych. Właściwym organem ochrony danych w Szwajcarii jest Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji (http://www.edoeb.admin.ch).

12. zmiany

.

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zastosowanie będzie miała aktualna wersja opublikowana na naszej stronie internetowej. W zakresie, w jakim Polityka prywatności jest częścią umowy z użytkownikiem, powiadomimy go o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych odpowiednich środków w przypadku aktualizacji.

.

 

 

Prywatność

1. Ogólne

W niniejszej informacji o ochronie prywatności my, CareInfo, wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe. Nie jest to wyczerpujący opis; inne oświadczenia o ochronie prywatności lub ogólne warunki, warunki uczestnictwa i podobne dokumenty mogą regulować określone kwestie. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Jeśli użytkownik przekaże nam dane osobowe, będziemy je przetwarzać.

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe innych osób (np. członków rodziny, dane kolegów z pracy), upewnij się, że osoby te są świadome niniejszej polityki prywatności i udostępniają nam swoje dane osobowe tylko wtedy, gdy masz na to pozwolenie i jeśli te dane osobowe są prawidłowe.

Niniejsza polityka prywatności została opracowana w celu spełnienia wymogów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („DSGVO„), szwajcarskiej ustawy o ochronie danych („DSG„) i zmienionej szwajcarskiej ustawy o ochronie danych („revDSG„). To, czy i w jakim zakresie przepisy te mają zastosowanie, zależy jednak od indywidualnego przypadku.

2. Osoba odpowiedzialna / inspektor ochrony danych / przedstawiciel

Osobą odpowiedzialną za operacje przetwarzania danych, które tutaj opisujemy, jest (o ile nie określono inaczej w indywidualnym przypadku):

CareInfo
kontakt@care-info.ch
careinfo.ch

Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące ochrony danych, poinformuj nas o tym pod powyższym adresem kontaktowym

.

3. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy przede wszystkim dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów i innych partnerów biznesowych w ramach naszych relacji biznesowych z nimi i innymi zaangażowanymi w nie osobami lub które zbieramy od ich użytkowników w ramach działania naszych witryn internetowych, aplikacji i innych zastosowań.

W zakresie, w jakim jest to dozwolone, przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od nich i innych zaangażowanych w nie osób.

W dozwolonym zakresie pobieramy również pewne dane z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestrów windykacyjnych, rejestrów gruntów, rejestrów handlowych, prasy, Internetu) lub otrzymujemy takie dane od innych firm, organów i innych stron trzecich. Oprócz danych o użytkowniku, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio, kategorie danych osobowych, które otrzymujemy o użytkowniku od osób trzecich, obejmują w szczególności informacje z rejestrów publicznych, informacje, które poznajemy w związku z postępowaniami urzędowymi i sądowymi, informacje związane z funkcjami i działaniami zawodowymi użytkownika (abyśmy mogli np. (abyśmy mogli z Twoją pomocą zawierać i przetwarzać transakcje z Twoim pracodawcą), informacje o Tobie zawarte w korespondencji i na spotkaniach z osobami trzecimi, informacje o zdolności kredytowej (o ile przetwarzamy transakcje z Tobą osobiście), informacje o Tobie, które osoby bliskie (rodzina, doradcy, przedstawiciele prawni itp.) przekazują nam, abyśmy mogli zawierać lub przetwarzać umowy z Tobą lub z Twoim udziałem (np. referencje, Twój adres do doręczeń, pełne informacje o Twojej zdolności kredytowej). Referencje, adres dostawy, pełnomocnictwa, informacje dotyczące zgodności z wymogami prawnymi, takimi jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy i ograniczenia eksportowe, informacje od banków, firm ubezpieczeniowych, sprzedawców i innych naszych partnerów umownych dotyczące korzystania lub świadczenia usług przez użytkownika (np. dokonane płatności, dokonane zakupy), informacje z mediów i Internetu dotyczące jego osoby (o ile jest to właściwe w konkretnym przypadku, np. w kontekście podania o pracę, komunikatu prasowego itp.) ), adresy i, w stosownych przypadkach, zainteresowania i inne dane społeczno-demograficzne (do celów marketingowych), dane związane z korzystaniem ze strony internetowej (np. adres IP, adres MAC smartfona lub komputera, szczegóły urządzenia i ustawienia, pliki cookie, data i godzina wizyty, odwiedzane strony i treści, używane funkcje, strona odsyłająca, szczegóły lokalizacji).

.

4. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

.

Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane głównie do wypełniania naszych zobowiązań umownych wobec klientów i partnerów biznesowych. Obejmuje to zakup produktów i usług od naszych dostawców i podwykonawców. Ponadto wykorzystujemy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeśli pracujesz dla takiego klienta lub partnera biznesowego, Twoje dane osobowe mogą oczywiście również zostać naruszone w tym charakterze.

.

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe użytkownika i innych osób, w zakresie dozwolonym i uznanym za właściwy, również w następujących celach, w których my (a czasami strony trzecie) mamy uzasadniony interes odpowiadający celowi:

 • Oferowanie i dalszy rozwój naszych ofert, usług i stron internetowych, aplikacji i innych platform, na których jesteśmy obecni;
 • Komunikacja z osobami trzecimi i przetwarzanie ich zapytań (np. wniosków, zapytań mediów);
 • Testowanie i optymalizacja procedur analizy potrzeb w celu bezpośredniego dotarcia do klienta, a także gromadzenie danych osobowych z publicznie dostępnych źródeł w celu pozyskiwania klientów;
 • reklama i marketing (w tym organizowanie wydarzeń), o ile użytkownik nie sprzeciwił się wykorzystaniu jego danych (jeśli wysyłamy reklamy jako istniejący klient naszej firmy, użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się temu, a następnie umieścimy go na liście blokującej dalsze wysyłki reklamowe);
 • Badania rynku i opinii, monitorowanie mediów;
 • Podtrzymywanie roszczeń prawnych i obrona w związku ze sporami prawnymi i postępowaniami urzędowymi;
 • Zapobieganie przestępstwom i innym wykroczeniom oraz prowadzenie dochodzeń w ich sprawie (np. prowadzenie dochodzeń wewnętrznych, analiza danych w celu zwalczania oszustw);
 • Gwarantowanie naszych operacji, w szczególności IT, naszych stron internetowych, aplikacji i innych platform;
 • Nadzór wideo w celu zachowania praw do domu i innych środków bezpieczeństwa IT, budynków i obiektów oraz ochrony naszych pracowników i innych osób oraz aktywów należących do nas lub nam powierzonych (takich jak kontrole dostępu, listy gości, skanery sieci i poczty, rejestry połączeń telefonicznych);
 • Przejęcie i sprzedaż jednostek biznesowych, firm lub części firm oraz inne transakcje na mocy prawa spółek i związane z nimi przekazywanie danych osobowych, a także środki zarządzania biznesem oraz w zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi, a także wewnętrznymi regulacjami CareInfo.
 • .
.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach (na przykład podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynów lub sprawdzania przeszłości), będziemy przetwarzać jego dane osobowe w zakresie i na podstawie tej zgody, chyba że mamy inną podstawę prawną i wymagamy takiej podstawy. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na przetwarzanie danych, które już miało miejsce.

5. Pliki cookie / śledzenie i inne technologie związane z korzystaniem z naszej strony internetowej

.

Zazwyczaj używamy plików „cookie” i podobnych technologii na naszych stronach internetowych w celu identyfikacji przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Plik cookie to niewielki plik wysyłany do komputera użytkownika lub automatycznie zapisywany na jego komputerze lub urządzeniu mobilnym przez przeglądarkę internetową używaną podczas odwiedzania naszej witryny. Dzięki temu możemy rozpoznać użytkownika po jego powrocie na naszą stronę internetową, nawet jeśli nie wiemy, kim jest. Oprócz plików cookie, które są używane tylko podczas sesji i usuwane po wizycie na stronie internetowej („sesyjne pliki cookie”), pliki cookie mogą być również używane do przechowywania ustawień użytkownika i innych informacji przez określony czas (np. dwa lata) („stałe pliki cookie”). Można jednak ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, zapisywała je tylko na jedną sesję lub w inny sposób usuwała je przedwcześnie. Większość przeglądarek jest wstępnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Używamy trwałych plików cookie, aby zapamiętać preferencje użytkownika (np. język, autologowanie), aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych usług i treści, oraz aby wyświetlać mu oferty i reklamy dostosowane do niego (co może się również zdarzyć na stronach internetowych innych firm; jednak nie dowiedzą się one od nas, kim jesteś, jeśli w ogóle będziemy wiedzieć, ponieważ zobaczą tylko, że ten sam użytkownik jest na ich stronie internetowej, który był na określonej stronie u nas). Niektóre pliki cookie są ustawiane przez nas, a niektóre przez kontrahentów, z którymi współpracujemy. Jeśli zablokujesz pliki cookie, niektóre funkcje (takie jak wybór języka, koszyk zakupów, procesy zamawiania) mogą przestać działać.

.

Zawieramy również widoczne i niewidoczne elementy graficzne w naszych biuletynach i innych e-mailach marketingowych, częściowo i w dozwolonym zakresie, pobierając je z naszych serwerów, możemy określić, czy i kiedy użytkownik otworzył wiadomość e-mail, abyśmy mogli zmierzyć i lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych ofert i dostosować je do niego. Możesz to zablokować w swoim kliencie poczty e-mail; większość z nich jest do tego wstępnie ustawiona.

Korzystając z naszych witryn internetowych i wyrażając zgodę na otrzymywanie biuletynów i innych marketingowych wiadomości e-mail, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie tych technik. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, musi odpowiednio ustawić przeglądarkę lub program pocztowy.

Nie stosujemy tych technik.

Na naszych stronach internetowych czasami korzystamy z Google Analytics lub podobnych usług. Jest to usługa świadczona przez osoby trzecie, które mogą znajdować się w dowolnym kraju na świecie (w przypadku Google Analytics jest to Google Ireland (z siedzibą w Irlandii), Google Ireland polega na Google LLC (z siedzibą w USA) jako podmiocie przetwarzającym zamówienia (oba „Google„), www.google.com), dzięki której możemy mierzyć i oceniać korzystanie z witryny (na zasadzie nieosobowej). W tym celu wykorzystywane są również stałe pliki cookie ustawione przez usługodawcę. Skonfigurowaliśmy usługę w taki sposób, że adresy IP odwiedzających są skracane przez Google w Europie przed przekazaniem ich do USA, a zatem nie można ich wyśledzić. Usługodawca nie otrzymuje od nas żadnych danych osobowych (a także nie zachowuje żadnych adresów IP), Wyłączyliśmy ustawienia „Transfer danych” i „Sygnały”. Chociaż możemy założyć, że informacje, które udostępniamy Google, nie są danymi osobowymi dla Google, możliwe jest, że Google może wyciągać wnioski na temat tożsamości odwiedzających na podstawie tych danych do własnych celów, tworzyć profile osobiste i łączyć te dane z kontami Google tych osób. Jeśli użytkownik sam zarejestrował się u usługodawcy, usługodawca również zna użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez usługodawcę odbywa się wówczas na odpowiedzialność usługodawcy zgodnie z jego przepisami o ochronie danych. Usługodawca informuje nas jedynie o sposobie korzystania z naszej strony internetowej (bez informacji o użytkowniku).

Na naszych stronach internetowych używamy również tak zwanych wtyczek z sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest lub Instagram. W każdym przypadku jest to widoczne dla użytkownika (zazwyczaj za pośrednictwem odpowiednich ikon). Skonfigurowaliśmy te elementy tak, aby były domyślnie wyłączone. Jeśli użytkownik je aktywuje (klikając je), operatorzy odpowiednich sieci społecznościowych mogą zarejestrować, że użytkownik jest na naszej stronie internetowej i gdzie oraz mogą wykorzystać te informacje do swoich celów. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest wówczas obowiązkiem tego operatora zgodnie z jego przepisami o ochronie danych. Nie otrzymujemy od niego żadnych informacji o użytkowniku.

6. Udostępnianie danych i przekazywanie danych za granicę

.

Ujawniamy również dane stronom trzecim w ramach naszej działalności biznesowej i w celach określonych w sekcji 3, o ile jest to dozwolone i wydaje nam się właściwe, ponieważ przetwarzają je dla nas lub chcą je wykorzystać do własnych celów. Dotyczy to w szczególności następujących punktów:

 • Nasi dostawcy usług, w tym podmioty przetwarzające dane na zlecenie;
 • .
 • Dilerzy, dostawcy, podwykonawcy i inni partnerzy biznesowi;
 • Klienci;
 • władze krajowe i zagraniczne, oficjalne agencje lub sądy;
 • media;
 • Publiczność, w tym odwiedzający strony internetowe i media społecznościowe;
 • Konkurenci, organizacje branżowe, stowarzyszenia, organizacje i inne organy;
 • Nabywcy lub strony zainteresowane nabyciem działów biznesowych, firm lub innych części CareInfo;
 • inne strony potencjalnych lub faktycznych postępowań prawnych;
 • Inne spółki CareInfo;

Wszyscy razem odbiorcy.

Niektórzy z tych odbiorców są krajowi, ale mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. W szczególności należy oczekiwać, że dane będą przekazywane do wszystkich krajów, w których CareInfo jest reprezentowane przez spółki grupy, oddziały lub inne biura, a także do innych krajów w Europie i USA, w których znajdują się dostawcy usług, z których korzystamy (tacy jak Microsoft, SAP, Amazon, Salesforce.com).

.

Jeśli odbiorca znajduje się w kraju bez odpowiedniej prawnej ochrony danych, zobowiązujemy go umownie do przestrzegania obowiązującej ochrony danych (w tym celu korzystamy ze zmienionych standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które są dostępne tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?), chyba że odbiorca podlega już prawnie uznanemu zestawowi zasad w celu zapewnienia ochrony danych i nie możemy polegać na przepisie zwalniającym. Wyjątek może mieć zastosowanie w szczególności w przypadku postępowania sądowego za granicą, ale także w przypadku nadrzędnego interesu publicznego lub jeśli wykonanie umowy wymaga takiego ujawnienia, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę lub jeśli dotyczy to danych ogólnie udostępnionych przez użytkownika, których przetwarzaniu użytkownik się nie sprzeciwił.

7. Okres przechowywania danych osobowych

.

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych lub w inny sposób do celów związanych z przetwarzaniem, tj. na przykład przez cały czas trwania relacji biznesowej (od rozpoczęcia, przetwarzania do rozwiązania umowy), a także dłużej, zgodnie z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania i dokumentacji. W tym kontekście możliwe jest, że dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym można dochodzić roszczeń wobec naszej firmy oraz w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub wymagają tego uzasadnione interesy biznesowe (np. do celów dowodowych i dokumentacyjnych). Gdy tylko dane osobowe nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów, zostaną one zasadniczo i w miarę możliwości usunięte lub zanonimizowane. W przypadku danych operacyjnych (np. dzienników systemowych, logów) zasadniczo obowiązują krótsze okresy przechowywania wynoszące dwanaście miesięcy lub mniej.

.

8. bezpieczeństwo danych

.

Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem, takie jak wydawanie instrukcji, szkolenia, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT i sieci, kontrole i ograniczenia dostępu, szyfrowanie nośników danych i transmisji, pseudonimizacja, kontrole.

.

9. obowiązek podania danych osobowych

.

W kontekście naszej relacji biznesowej użytkownik musi podać takie dane osobowe, jakie są niezbędne do nawiązania i realizacji relacji biznesowej oraz wypełnienia powiązanych zobowiązań umownych (zasadniczo użytkownik nie ma prawnego obowiązku przekazywania nam danych). Bez tych danych zasadniczo nie będziemy w stanie zawrzeć ani wykonać umowy z użytkownikiem (lub podmiotem bądź osobą, którą użytkownik reprezentuje). Ponadto korzystanie ze strony internetowej nie będzie możliwe, jeśli pewne informacje zabezpieczające ruch (takie jak adres IP) nie zostaną ujawnione.

10. profilowanie

.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe częściowo automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobistych (profilowanie). Używamy profilowania w szczególności, aby móc informować i doradzać o produktach w sposób ukierunkowany. W tym celu korzystamy z narzędzi oceny, które umożliwiają nam zapewnienie komunikacji i reklamy opartej na potrzebach, w tym badań rynku i opinii.

.

Z zasady nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych (takich jak te uregulowane w art. 22 RODO) w celu nawiązania i realizacji relacji biznesowych lub w inny sposób. Jeśli będziemy stosować takie procedury w indywidualnych przypadkach, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie, o ile jest to wymagane przez prawo, i poinformujemy go o związanych z tym prawach.

11. prawa osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego, profilowania marketingu bezpośredniego i innych prawnie uzasadnionych interesów związanych z przetwarzaniem danych, jak również prawo do udostępnienia określonych danych osobowych w celu przekazania ich innemu podmiotowi (tzw. przenoszenie danych), w ramach przepisów o ochronie danych osobowych mających zastosowanie do użytkownika i w przypadkach w nich przewidzianych (np. w przypadku RODO). Należy jednak pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do stosowania ograniczeń przewidzianych przez prawo, na przykład jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania lub przetwarzania określonych danych, mamy w tym nadrzędny interes (o ile jesteśmy uprawnieni do polegania na tym) lub wymagamy ich w celu dochodzenia roszczeń. Jeśli poniesiesz koszty, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem. O możliwości cofnięcia zgody poinformowaliśmy już w punkcie 3. Należy pamiętać, że korzystanie z tych praw może być sprzeczne z umowami i może mieć konsekwencje, takie jak przedwczesne rozwiązanie umowy lub koszty. Poinformujemy użytkownika z wyprzedzeniem, jeśli nie jest to jeszcze uregulowane umownie.

Wykonanie takich praw zwykle wymaga wyraźnego udowodnienia swojej tożsamości (np. za pomocą kopii dowodu osobistego, jeśli tożsamość nie jest jasna lub nie można jej zweryfikować w inny sposób). Aby skorzystać ze swoich praw, można skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji 1.

.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie lub do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych. Właściwym organem ochrony danych w Szwajcarii jest Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji (http://www.edoeb.admin.ch).

12. zmiany

.

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zastosowanie będzie miała aktualna wersja opublikowana na naszej stronie internetowej. W zakresie, w jakim Polityka prywatności jest częścią umowy z użytkownikiem, powiadomimy go o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych odpowiednich środków w przypadku aktualizacji.

.