Samozatrudnienie czy pozorne samozatrudnienie ((Schein-)Selbständigkeit)

W większości przypadków, osoby pracujące w prywatnych gospodarstwach domowych nie są uznawane jako osoby samozatrudnione. Osoba samozatrudniona musi co najmniej wykazać, że pracuje dla przynajmniej kilku gospodarstw domowych i jej dochód nie zależy tylko od jednego gospodarstwa domowego. Często występuje tzw. pozorne samozatrudnienie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie status osoby samozatrudnionej.

Uwaga! Jeżeli pracują i mieszkają Państwo w prywatnym gospodarstwie domowym osoby, którą się opiekują, wówczas należy założyć, że chodzi w tym przypadku o niesamodzielną działalność gospodarczą.