Termin wypowiedzenia umowy o pracę (Kündigungsfristen)

PODCZAS OKRESU PRÓBNEGO
Pierwszy miesiąc pracy jest okresem próbnym. Podczas trwania tego okresu obie strony mogą wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Można również uzgodnić dłuższy okres próbny w formie pisemnej. Maksymalny czas trwania okresu próbnego może wynosić trzy miesiące.

PO UPŁYWIE OKRESU PRÓBNEGO
Obie strony mogą wypowiedzieć stosunek pracy każdorazowo na koniec miesiąca, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi:

  • w 1 roku pracy 1 miesiąc
  • pomiędzy 2 a 9 rokiem pracy 2 miesiące
  • od 10 roku pracy 3 miesiące

Kantonalne normalne układy zbiorowe pracy mogą zawierać bardziej szczegółowe zalecenia jeśli stosunek pracy zawarty jest na czas określony (zob. poniżej). W ramach pośrednictwa pracy mogą być zastosowane krótsze okresy wypowiedzenia (zob. Wynajem pracowników).


Znaleźli się Państwo w krytycznej sytuacji? W takim przypadku mogą się Państwo skontaktować z Państwa Ambasadą lub Konsulatem. Niektóre z tych instytucji udzielają wsparcia finansowego w formie pożyczki na bilet powrotny do domu lub wspomagają w otrzymaniu pieniędzy od rodziny/znajomych z kraju ojczystego.