Umowa o pracę (Arbeitsvertrag)

Osoby zatrudnione w prywatnych gospodarstwach domowych podlegają takim samym warunkom zatrudnienia jak inni pracownicy. Przy zawieraniu umowy o pracę, należy zwrócić uwagę na to, czy odpowiada ona wzorcowym umowom Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych SECO.

Wysokość płacy minimalnej jest ustalona zgodnie z obowiązującym normalnym układem zbiorowym pracy osób wykonujących prace domowe (NAV CH) (zob. Ustalenie wynagrodzenia). Bardziej szczegółowe przepisy określone są w kantonalnym normalnym układzie zbiorowym pracy osób wykonujących prace domowe danego kantonu, w którym Państwo pracują. Kwestie, których Państwo nie uregulowali w pisemnej umowie o pracę podlegają wymogom określonym dla kantonalnego normalnego układu zbiorowego pracy. W takim przypadku są one wiążące.

Uwaga! Sa Państwo zatrudnieni przez prywatne gospodarstwo domowe i co kilka tygodni lub miesięcy zmieniają się z innym Care-migrantem? W takiej sytuacji, zazwyczaj, przysługuje Państwu umowa o pracę na czas nieokreślony. Dotyczy to sytuacji, gdy poszczególne angaże w jednym i tym samym gospodarstwie domowym są określone czasowo i się regularnie powtarzają.

Uwaga! Istnieją prywatne firmy, które oferują uregulowanie wszystkich spraw administracyjnych i sporządzenie umowy o pracę pomiędzy Państwem a prywatnym gospodarstwem domowym. Wtedy osoba, która podpisała z Państwem umowę staje się Państwa pracodawcą i musi przestrzegać związanych z tym wymogów prawnych.


Są Państwo zatrudnieni przez firmę? Więcej informacji na temat umowy o pracę znajdą Państwo na stronie dotyczącej pośrednictwa pracy.