Urlop macierzyński (Mutterschaftsurlaub)

Zasadniczo zgodnie z prawem szwajcarskim przysługuje Państwu zasiłek macierzyński.

Warunki przyznania zasiłku macierzyńskiego:

  • w ciągu 9 miesięcy przed porodem byli Państwo ubezpieczeni zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu emerytalnym AHV,
  • w ciągu tych 9 miesięcy przynajmniej przez 5 miesięcy byli Państwo zatrudnieni lub otrzymywali zasiłek (choroba/bezrobocie),
  • w chwili porodu byli Państwo zatrudnieni.

Jeśli spełniają Państwo te trzy wyżej wymienione wymagania, wówczas po porodzie mają Państwo prawo do przynajmniej 14 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego.

Uwaga! W trakcie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego nie może być Państwu wypowiedziana praca. Po upływie urlopu macierzyńskiego mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące wypowiedzenia. Dalsze informacje.