Założenia

Społeczeństwo szwajcarskie starzeje się coraz szybciej i termin «Care-migracja» pojawia się w debatach publicznych coraz częściej. Pod tym terminem rozumie się migrację zarobkową kobiet «Care-migrantek» (zob. zakładka z prawej strony) o charakterze cyrkulacyjnym (praca w Szwajcarii, rodzina w Polsce).

O Care-migracji dyskutuje się w kontrowersyjny i często sprzeczny sposób: jedni widzą w tym sytuację korzystną dla obu stron, gdyż ich rodzice mogą swój schyłek życia spędzić możliwie długo (i niedrogo) w domu a jednocześnie Care-migrantki mogą poprawić swoją sytuację materialną w ojczyźnie. Inni z kolei mówią o «nowoczesnym niewolnictwie» i podkreślają często zmienne i prowadzące do wyzysku warunki pracy: niskie zarobki, przeciążenie fizyczne i psychiczne, izolację społeczną. Jednak niezależnie od debaty publicznej, istnieje zapotrzebowanie na wykonywanie tego typu usług opieki i pielęgnacji w domu. Osoby rozważające skorzystanie z usług 24-godzinnej opieki wykonywanej przez Care-migrantkę obawiają się (często słusznie), że będą działali w szarej strefie z punktu widzenia prawa. W związku z tym istnieje bardzo wysokie zapotrzebowanie na informacje wskazujące prawidłowe działanie w takiej sytuacji.

Internetowa platforma informacyjna CareInfo odpowiada na to zapotrzebowanie. Prywatne gospodarstwa domowe, Care-migrantki i firmy świadczące tego typu usługi opiekuńcze znajdą na tej stronie odpowiedzi na pytania dotyczące przykładowo postanowień odnośnie umowy o pracę, wynagrodzenia oraz czasu pracy i czasu wolnego od pracy. Podane informacje uwzględniają również różnice istniejące pomiędzy kantonami, – obecnie dotyczą kantonu Zurych. Kolejne partnerstwa w tej kwestii są poszukiwane. Ponadto CareInfo wspiera dogłębne rozważania na temat rozwoju Care-migracji, podkreśla aktualne pytania pojawiające się w debacie publicznej, publikując wypowiedzi wybranych specjalistów oraz osób bezpośrednio zaangażowanych i przyczynia się do znalezienia odpowiedzi na te pytania. Jednocześnie CareInfo przywiązuje uwagę do różnorodności poglądów i prezentuje opinie z różnych punktów widzenia. Platforma oferuje w końcu Care-migrantkom miejsce, w którym swobodnie mogą wymieniać opinie i nawiązywać znajomości. Duże znaczenie ma fakt, że jest to internetowe miejsce spotkań, zatem niezależne od miejsca i czasu: z jednej strony, z uwagi na różnice czasu pracy i odpoczynku Care-migrantek a z drugiej strony, często oczekiwane jest stałe ich przebywanie w miejscu pracy tj. w prywatnym gospodarstwie domowym. Dla Care-migrantek jako grupy docelowej zostały przetłumaczone różne zagadnienia na tej stronie, zwłaszcza te dotyczące prawa. Tłumaczenia są obecnie dostępne w języku francuskim, polskim, słowackim i węgierskim.

CareInfo przyświeca cel obiektywnego i rzeczowego podejścia oraz udzielania informacji politycznie neutralnych. CareInfo powinno być rozumiane jako ciągle rosnąca platforma informacyjna mającą na celu gromadzenie nowych i już istniejących informacji i zaprezentowanie ich dla różnych grup docelowych, z uwzględnieniem różnic między kantonami. Poprzez przedstawienie wielopoziomowej i trwałej dyskusji, CareInfo wspiera rozwój zróżnicowanego podejścia do Care-migracji i opieki nad osobami starszymi w Szwajcarii. Wreszcie, CareInfo umożliwia Care-migrantkom nawiązywanie kontaktów i zaprasza je do wzięcia udziału w tej dyskusji.

Care-Migrantka

Care-migrantki oraz Care-migranci przybywają do Szwajcarii z gospodarczo uboższych krajów i zajmują się czynnościami dotyczącymi pielęgnacji oraz opieki nad gospodarstwem domowym. Osoby takie gotują, sprzątają, piorą, pomagają w utrzymaniu higieny i przez całą dobę przebywają przy osobach starszych wymagających opieki.
Zjawisko to dotyczy właściwie tylko kobiet, które wykonują tę płatną pracę polegającą na opiece. Dlatego też w dyskursie publicznym mowa jest o Care-migrantkach.
CareInfo zajmuje się głównie Care-migrantkami, które mieszkają i pracują w domach osób starszych wymagających opieki. Jednocześnie Care-migrantki „kursują“ zazwyczaj w cyklu tygodniowym lub miesięcznym pomiędzy swoją ojczyzną a szwajcarskim gospodarstwem domowym («live-in»-Care-migrantka). Taką cyrkulację w Care-migracji można uznać za strategię życiową, mającą na celu utrzymanie własnego domu z rodziną w kraju ojczystym.