Założenia

Społeczeństwo szwajcarskie starzeje się coraz szybciej i termin «Care-migracja» pojawia się w debatach publicznych coraz częściej. Pod tym terminem rozumie się migrację zarobkową kobiet «Care-migrantek» (zob. zakładka z prawej strony) o charakterze cyrkulacyjnym (praca w Szwajcarii, rodzina w Polsce).

O Care-migracji dyskutuje się w kontrowersyjny i często sprzeczny sposób: jedni widzą w tym sytuację korzystną dla obu stron, gdyż ich rodzice mogą swój schyłek życia spędzić możliwie długo (i niedrogo) w domu a jednocześnie Care-migrantki mogą poprawić swoją sytuację materialną w ojczyźnie. Inni z kolei mówią o «nowoczesnym niewolnictwie» i podkreślają często zmienne i prowadzące do wyzysku warunki pracy: niskie zarobki, przeciążenie fizyczne i psychiczne, izolację społeczną. Jednak niezależnie od debaty publicznej, istnieje zapotrzebowanie na wykonywanie tego typu usług opieki i pielęgnacji w domu. Osoby rozważające skorzystanie z usług 24-godzinnej opieki wykonywanej przez Care-migrantkę obawiają się (często słusznie), że będą działali w szarej strefie z punktu widzenia prawa. W związku z tym istnieje bardzo wysokie zapotrzebowanie na informacje wskazujące prawidłowe działanie w takiej sytuacji.

Dzięki wsparciu Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich, tj. specjalistycznej jednostki ds. równouprawnienia działającej przy urzędzie miasta Zurych, jako podmiotu odpowiedzialnego za projekt, powstało CareInfo jako internetowa platforma informacyjna, która wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Prywatne gospodarstwa domowe, Care-migrantki i firmy świadczące tego typu usługi opiekuńcze znajdą na tej stronie odpowiedzi na pytania dotyczące przykładowo postanowień odnośnie umowy o pracę, wynagrodzenia oraz czasu pracy i czasu wolnego od pracy. Podane informacje uwzględniają również różnice istniejące pomiędzy kantonami, – obecnie dotyczą kantonu Zurych. Kolejne partnerstwa w tej kwestii są poszukiwane. Ponadto CareInfo wspiera dogłębne rozważania na temat rozwoju Care-migracji, podkreśla aktualne pytania pojawiające się w debacie publicznej, publikując wypowiedzi wybranych specjalistów oraz osób bezpośrednio zaangażowanych i przyczynia się do znalezienia odpowiedzi na te pytania. Jednocześnie CareInfo przywiązuje uwagę do różnorodności poglądów i prezentuje opinie z różnych punktów widzenia. Platforma oferuje w końcu Care-migrantkom miejsce, w którym swobodnie mogą wymieniać opinie i nawiązywać znajomości. Duże znaczenie ma fakt, że jest to internetowe miejsce spotkań, zatem niezależne od miejsca i czasu: z jednej strony, z uwagi na różnice czasu pracy i odpoczynku Care-migrantek a z drugiej strony, często oczekiwane jest stałe ich przebywanie w miejscu pracy tj. w prywatnym gospodarstwie domowym. Dla Care-migrantek jako grupy docelowej zostały przetłumaczone różne zagadnienia na tej stronie, zwłaszcza te dotyczące prawa. W chwili obecnej dostępne są tłumaczenia na język polski i węgierski.

CareInfo przyświeca cel obiektywnego i rzeczowego podejścia oraz udzielania informacji politycznie neutralnych. CareInfo powinno być rozumiane jako ciągle rosnąca platforma informacyjna mającą na celu gromadzenie nowych i już istniejących informacji i zaprezentowanie ich dla różnych grup docelowych, z uwzględnieniem różnic między kantonami. Poprzez przedstawienie wielopoziomowej i trwałej dyskusji, CareInfo wspiera rozwój zróżnicowanego podejścia do Care-migracji i opieki nad osobami starszymi w Szwajcarii. Wreszcie, CareInfo umożliwia Care-migrantkom nawiązywanie kontaktów i zaprasza je do wzięcia udziału w tej dyskusji.

Care-Migrantka

Care-migrantki oraz Care-migranci przybywają do Szwajcarii z gospodarczo uboższych krajów i zajmują się czynnościami dotyczącymi pielęgnacji oraz opieki nad gospodarstwem domowym. Osoby takie gotują, sprzątają, piorą, pomagają w utrzymaniu higieny i przez całą dobę przebywają przy osobach starszych wymagających opieki.
Zjawisko to dotyczy właściwie tylko kobiet, które wykonują tę płatną pracę polegającą na opiece. Dlatego też w dyskursie publicznym mowa jest o Care-migrantkach.
CareInfo zajmuje się głównie Care-migrantkami, które mieszkają i pracują w domach osób starszych wymagających opieki. Jednocześnie Care-migrantki „kursują“ zazwyczaj w cyklu tygodniowym lub miesięcznym pomiędzy swoją ojczyzną a szwajcarskim gospodarstwem domowym («live-in»-Care-migrantka). Taką cyrkulację w Care-migracji można uznać za strategię życiową, mającą na celu utrzymanie własnego domu z rodziną w kraju ojczystym.