Zabrania się publikacji treści (tekstów, zdjęć itd.) o charakterze obraźliwym, pornograficznym, rasistowskim, lub wulgarnym. Należy szanować dane osobowe uczestników forum oraz osób trzecich. W szczególności zabrania się podawania danych osobowych tych osób, które zachowały się negatywnie w stosunku do uczestników forum. Również w internecie obowiązują przepisy prawa karnego.

CareInfo ma prawo karać za naruszenia powyższych zasad, w szczególności edytować wpisy, zamykać lub usuwać wątki. Jednocześnie może ostrzegać użytkowników lub wykluczać ich z dalszego korzystania z forum.

CareInfo nie ponosi odpowiedzialności za treści grupy na Facebooku.
Jednocześnie odsyłamy do reguł Facebooka. One również dotyczą grupy CareInfo.

powrót more