Materská dovolenka (Mutterschaftsurlaub)

Podľa švajčiarskeho práva máte nárok na materský príspevok (tzv. Mutterschaftsentschädigung).

Na jeho získanie musíte spĺňať tieto podmienky:

  • Deväť mesiacov pred pôrodom ste boli poistená podľa zákona o dôchodkovom poistení (Bundesgesetz über Alters- und Hinterlassenenversicherung – AHV).
  • Počas týchto deviatich mesiacov ste aspoň päť mesiacov vykonávali zárobkovú činnosť alebo ste poberali nemocenské dávky či dávky v nezamestnanosti (tzv. Taggeld).
  • V čase pôrodu ste boli zamestnaná.

Ak spĺňate tieto tri podmienky, máte po narodení dieťaťa nárok minimálne na 14 týždňov platenej materskej dovolenky.

Pozor! Počas tehotenstva a materskej dovolenky nemôžete dostať výpoveď. Po skončení materskej dovolenky nadobúdajú opätovnú účinnosť platné výpovedné lehoty. Ďalšie informácie.