Pracovná zmluva (Arbeitsvertrag)

Pre osoby pracujúce v súkromných domácnostiach platia rovnaké podmienky zamestnávania ako pre iných zamestnancov. Pri uzatváraní pracovnej zmluvy dbajte na to, aby zodpovedala vzorovým zmluvám Štátneho sekretariátu pre ekonomické záležitosti – SECO.

Minimálna mzda sa záväzne upravuje vo federálnej štandardnej pracovnej zmluve pre zamestnancov v domácnosti (NAV CH) geregelt (pozri mzdové ustanovenia). Podrobné ustanovenia uvádza kantonálna štandardná pracovná zmluva pre zamestnancov v domácnosti dplatná v kantóne, v ktorom pracujete. Ak sa vo Vašom prípade isté body neupravujú v písomnej pracovnej zmluve, platia údaje podľa kantonálnej štandardnej pracovnej zmluvy, ktoré sú záväzné.

Pozor! Niektoré súkromné firmy ponúkajú vybavenie kompletnej administratívy a prípravu Vašej pracovnej zmluvy so súkromnou domácnosťou. Osoba, ktorá Vašu zmluvu podpíše, sa stáva zamestnávateľom a musí dodržiavať právne povinnosti, ktoré sa s tým spájajú.


Zamestnáva Vás firma? Viac informácií o pracovnej zmluve nájdete pod heslom personálny lízing.