Pracovný čas a Voľno (Arbeitszeit und Freizeit)

Obligačné právo a kantonálne štandardné pracovné zmluvy pre zamestnancov v domácnosti obsahujú ustanovenia o pracovnom čase a voľne.

Obligačné právo požaduje

  • započítať pohotovostnú službu ako pracovný čas
  • kompenzovať nadčasy zodpovedajúcim rozsahom voľna alebo zvýšiť hodinovú mzdu za nadčasy o 25 percent. Finančná kompenzácia nadčasov si vyžaduje Váš súhlas.
  • poskytnúť Vám týždenne aspoň jeden celý voľný deň (bez pohotovostnej služby).

Kantonálne štandardné pracovné zmluvy obsahujú rozdielne odporúčania (pozri nižšie).

Pozor! Bývate a žijete v domácnosti osoby, ktorú opatrujete? V tom prípade je mimoriadne dôležité, aby boli Váš pracovný čas, prestávky a čas na odpočinok, ako aj pohotovostná služba presne upravené. Za čas na odpočinok sa považuje iba situácia, keď nemusíte byť k okamžitej dispozícii a môžete sa z pracovného miesta vzdialiť. Musíte v noci v prípade potreby poskytnúť pomoc? Potom ide o pohotovostnú službu: na zaplatenie tohto pracovného času máte nárok. Ustanovenia o pracovnom čase, prestávkach, čase na odpočinok a pohotovostnej službe sa Vám majú sprostredkovať ústne aj písomne. Ak nemáte istotu, aké ustanovenia platia, informujte sa.