Personálny lízing (Personalverleih)

Zamestnáva Vás firma, ale pracovné inštrukcie Vám udeľuje súkromná domácnosť. V tomto prípade sa hovorí o personálnom lízingu.

VÝBER FIRMY
Trh so súkromnými spoločnosťami sa prudko rozrastá. Firmu, ktorú ste si vybrali, si preto starostlivo overte. Vaša firma musí mať kantonálnu prevádzkovú licenciu. Ak nemáte švajčiarsky cestovný pas a Švajčiarsko nie je ani krajinou Vášho pobytu, potrebuje firma federálnu prevádzkovú licenciu. Tu nájdete zoznam firiem personálneho lízingu s licenciou.

PRECHOD DO PRIAMEHO ZAMESTNANIA
Firma Vám nemôže zakázať, aby ste po ukončení dohodnutej práce uzatvorili pracovnú zmluvu priamo so súkromnou domácnosťou (t. j. nesmie od Vás žiadať, aby ste podpísali zmluvu, ktorá by Vám to zakazovala – tzv. Sperrvertrag). Sprostredkovateľská firma však môže žiadať kompenzáciu od súkromnej domácnosti, ale iba v prípade, ak ste pre firmu pracovali menej ako tri mesiace a nechali ste sa priamo zamestnať pred uplynutím troch mesiacov od ukončenia svojej činnosti pre firmu.

Pozor! Zahraničné firmy personálneho lízingu, ktoré nemajú obchodné sídlo vo Švajčiarsku, nesmú svoju činnosť vo Švajčiarsku vykonávať.

Spolkový najvyšší súd vo svojom rozhodnutí 2C_470/2020 z 22. decembra 2021 (plánované na zverejnenie) rozhodol, že zamestnanci agentúr dočasného zamestnávania podliehajú Zákonníku práce v 24-hodinovej starostlivosti.