Strava & ubytovanie (Kost und Logis)

Bývate alebo sa stravujete v domácnosti osoby, ktorú opatrujete. V tom prípade sa Vám môže z mesačnej mzdy odpočítavať naturálna mzda za ubytovanie a stravu.

Ide o tieto sumy:

  • za raňajky: 3,50 Fr
  • za obed: 10 Fr
  • za večeru: 8 Fr
  • za ubytovanie: 11,50 Fr

Za stravu a ubytovanie sa zo mzdy nesmie odpočítať za deň viac ako 33 Fr a za mesiac viac ako 990 Fr.

Kantonálne štandardné pracovné zmluvy obsahujú podrobnejšie údaje (pozri nižšie).

Pozor! Naturálna mzda zahŕňa sumu za stravné jednotky, ktoré ste za mesiac skutočne skonzumovali, a za noci, ktoré ste v domácnosti skutočne strávili. Ak v niektorý deň v domácnosti nejete alebo nespíte, nesmie sa Vám za tento deň suma za stravu alebo ubytovanie zo mzdy odpočítať.