Uzatvorená skupina CareInfo na Facebooku


Vitajte na Facebooku v uzatvorenej skupine pre cezhraničné opatrovateľky. Naša skupina Vám ponúka možnosť nadväzovania kontaktov a dôveryhodnej výmeny informácií.

Pracujete ako cezhraničná opatrovateľka? Tu môžete:

  • klásť otázky (napr. o svojich pracovných povinnostiach alebo o živote vo Švajčiarsku)
  • dávať tipy (napr. na recepty alebo poradiť, ako riešiť náročné situácie)
  • porozprávať o miestach, ktoré sa oplatí navštíviť (napr. parky či jazerá)
  • informovať o zaujímavých činnostiach (napr. kaviarne, bohoslužby, podujatia)
  • nájsť kolegyne vo svojom okolí
  • zdieľať články z tlače
  • a všeličo iné.

Zapojte sa do nášho fóra! Príspevky môžete písať aj vo svojom rodnom jazyku. Alebo využite možnosť precvičiť si svoj písomný prejav v nemčine.

Žiadame Vás o rešpektovanie pravidiel nášho fóra more

    Akceptujem pravidlá fóra a chcem sa stať členkou facebookovej skupiny CareInfo.