Hlavný iniciátor projektu – Odbor mesta Zürich pre rodovú rovnosť – sa ťažiskovo zaoberá oblasťou migrácie a rodovej rovnosti a sleduje súvisiaci aktuálny vývoj pracovného trhu v Zürichu (pozri tiež: «Nanny beschäftigen – das müssen Sie wissen»). Už niekoľko rokov možno vo Švajčiarsku pozorovať nové formy cezhraničnej opatrovateľskej práce (pozri profil platformy). Z hľadiska rodovej rovnosti je tento nový pracovný trh, ktorý sa zameriava na súkromné domácnosti, znepokojivý z týchto dôvodov:

  • Orientuje sa takmer výhradne na ženskú pracovnú silu v strednom veku.
  • Nevyžaduje sa odborná kvalifikácia pre dané povolanie. Namiesto toho je žiadaná tzv. «tradičná ženská kvalifikácia» na prácu v domácnosti a opateru.
  • Úprava pracovných podmienok neexistuje a je ťažko kontrolovateľná. Cezhraničné opatrovateľky sú často platené len za časť svojho pracovného času.
  • Mzdy sú na miestne pomery nízke až veľmi nízke. V porovnaní s tým, koľko tieto ženy zarábajú vo svojej domovskej krajine (resp. koľko by mohli zarábať, keby si našli prácu), sú však vysoké.
  • Tento typ pracovných pomerov a pracovných podmienok môže mať priamy dosah na celkovú oblasť zdravotníctva a opatrovateľskej činnosti vo Švajčiarsku, a to opäť v odbore, ktorý je silne obsadený ženskou pracovnou silou.

Mestský odbor k tejto téme vypracúva rozličné správy a produkty. Obsahujú informácie o situácii na pracovnom trhu, o spolupráci zariadení ambulantnej starostlivosti (Spitex) s cezhraničnými opatrovateľkami a o právnom stave. Tieto webové stránky predstavujú ďalší krok k tomu, aby náš odbor podnietil diskusiu o tejto téme a poskytol podporu.

Partnerka projektu Dr. Jasmine Truong

Webový dizajn GRAFIK2
Programovanie, webová podpora a správa Match Communications GmbH

Projekt podporili

Logo-Stadt-Zuerich-70px

Logo-Kanton-Aargau-93px

Logo-Kanton-Basel-94px

Logo-Stadt-Bern-98px

S priateľskou podporou

LogoGBS_Stiftung-70px

Logo-Migros-Kulturprozent-70px


Informácie o používaní webových stránok a vyhlásenie o ochrane osobných údajov  more