Vznik
CareInfo založili v roku 2013 Dr. Jasmine Truong a Odbor mesta Zürich pre rodovú rovnosť (Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich). K správe CareInfo sa pripojili ďalšie mestské a kantonálne orgány. V posledných rokoch sa vo Švajčiarsku ako novšia forma cezhraničnej opatrovateľskej práce rozšírila 24-hodinová opatera (tzv. Live-In-Betreuung) (pozri profil platformy). Z hľadiska rodovej rovnosti je tento nový pracovný trh, ktorý sa zameriava na súkromné domácnosti, znepokojivý z týchto dôvodov:

  • Orientuje sa takmer výhradne na ženskú pracovnú silu v strednom veku.
  • Nevyžaduje sa odborná kvalifikácia pre dané povolanie. Namiesto toho je žiadaná tzv. «tradičná ženská kvalifikácia» na prácu v domácnosti a opateru.
  • Úprava pracovných podmienok neexistuje a je ťažko kontrolovateľná. Cezhraničné opatrovateľky sú často platené len za časť svojho pracovného času.
  • Mzdy sú na miestne pomery nízke až veľmi nízke. V porovnaní s tým, koľko tieto ženy zarábajú vo svojej domovskej krajine (resp. koľko by mohli zarábať, keby si našli prácu), sú však vysoké.
  • Tento typ pracovných pomerov a pracovných podmienok môže mať priamy dosah na celkovú oblasť zdravotníctva a opatrovateľskej činnosti vo Švajčiarsku, a to opäť v odbore, ktorý je silne obsadený ženskou pracovnou silou.

Odbor pre rodovú rovnosť vypracoval k tejto téme rôzne správy a produkty. Informuje v nich o situácii na pracovnom trhu, o spolupráci medzi organizáciami služieb mimonemocenskej pomoci a opatery (Spitex) a pracujúcimi v cezhraničnom opatrovateľstve, ako aj o právnych predpisoch. Zo strany odboru pre rodovú rovnosť predstavuje CareInfo ďalší krok k tomu, aby sa o tejto téme hovorilo a aby sa v tejto oblasti poskytovala podpora.

Od roku 2022 sa CareInfo organizuje ako združenie.

Obchodné oddelenie Laura Andreoli

Webový dizajn GRAFIK2
Programovanie, webová podpora a správa Match Communications GmbH

Členovia

Logo-Stadt-Zuerich-70px

Logo-Kanton-Aargau-93px

Logo-Kanton-Basel-94px

Logo-Stadt-Bern-98px

S priateľskou podporou

LogoGBS_Stiftung-70px

Logo-Migros-Kulturprozent-70px


Informácie o používaní webových stránok a vyhlásenie o ochrane osobných údajov  more