CEZHRANIČNÁ OPATROVATEĽKA

Pracujete vo Švajčiarsku v domácnosti osoby vyžadujúcej opateru? V tom prípade Vás zamestnáva buď priamo súkromná domácnosť, alebo firma.

Tu sa dozviete o právach a povinnostiach cezhraničných opatrovateliek more

SÚKROMNÁ DOMÁCNOSŤ

Chceli by ste zorganizovať pre seba alebo svojich blízkych opateru v domácnosti?

Takúto podporu a opateru v domácnosti zvyčajne poskytujú verejné zariadenia ambulantnej starostlivosti (Spitex) alebo neziskové organizácie.

Ak máte napriek tomu záujem o súkromné riešenie, existujú dve ďalšie možnosti: angažujete cezhraničnú opatrovateľku ako jej zamestnávateľ alebo využijete služby súkromnej firmy. Podmienky zamestnávania cezhraničných opatrovateliek sú z právneho hľadiska mimoriadne komplexné a v niektorých aspektoch nie sú jasne regulované.

Tu sa dozviete, aké právne aspekty musíte zohľadniť more

(Informácie pre súkromné domácnosti sú dostupné iba v nemčine.)

Firma

Pôsobí Vaša firma vo Švajčiarsku a zamestnávate na účely domácej opatery osôb cezhraničné opatrovateľky? Alebo ako firma sprostredkúvate služby cezhraničných opatrovateliek domácnostiam? V takom prípade sa na Vás vzťahuje povinnosť získať povolenie. Ďalšie informácie Vám poskytne Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti – SECO alebo kantonálne výkonné orgány.

Spolkový najvyšší súd vo svojom rozhodnutí 2C_470/2020 z 22. decembra 2021 (plánované na zverejnenie) rozhodol, že zamestnanci agentúr dočasného zamestnávania podliehajú Zákonníku práce v 24-hodinovej starostlivosti.

 

 

Informácie pod heslami CEZHRANIČNÉ OPATROVATEĽKY a SÚKROMNÉ DOMÁCNOSTI sú prevažne prevzaté z príručky Odboru mesta Zürich pre rodovú rovnosť.