CEZHRANIČNÁ OPATROVATEĽKA

Pracujete a bývate v domácnosti opatrovanej osoby vo Švajčiarsku? Ste zamestnaní priamo v súkromnej domácnosti?

Tu sa dozviete o právach a povinnostiach cezhraničných opatrovateliek a opatrovateľov v nemčine, poľštine, maďarčine, slovenčine a vo francúzštine. Informácie zohľadňujú aj rozdiely medzi jednotlivými kantónmi. more

Pracujete a bývate v domácnosti opatrovanej osoby vo Švajčiarsku? Zamestnáva vás firma?

V tom prípade sa na vás vzťahuje Zákonník práce – Arbeitsgesetz. Pozrite si informačné prehľady Štátneho sekretariátu pre hospodárstvo (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) Zákonník práce – Das Arbeitsgesetz. Najdôležitejšie ustanovenia o pracovnom čase a čase na odpočinok v skratke a Práca v noci a na zmeny – moderná organizácia modelov pracovného času. Podľa aktuálne platných ustanovení Zákonníka práce sa 24-hodinová opatera výhradne jednou osobou počas viacerých týždňov neumožňuje.

SÚKROMNÁ DOMÁCNOSŤ

Chceli by ste zorganizovať pre seba alebo svojich blízkych opateru v domácnosti?

Takúto podporu a opateru v domácnosti zvyčajne poskytujú verejné zariadenia ambulantnej starostlivosti (Spitex) alebo neziskové organizácie.

Ak máte napriek tomu záujem o súkromné riešenie, existujú dve ďalšie možnosti: angažujete cezhraničnú opatrovateľku ako jej zamestnávateľ alebo využijete služby súkromnej firmy. Podmienky zamestnávania cezhraničných opatrovateliek sú z právneho hľadiska mimoriadne komplexné a v niektorých aspektoch nie sú jasne regulované.

Tu sa dozviete, aké právne aspekty musíte zohľadniť more

(Informácie pre súkromné domácnosti sú dostupné iba v nemčine.)

Firma

Pôsobí Vaša firma vo Švajčiarsku a zamestnávate na účely domácej opatery osôb cezhraničné opatrovateľky? Alebo ako firma sprostredkúvate služby cezhraničných opatrovateliek domácnostiam? V takom prípade sa na Vás vzťahuje povinnosť získať povolenie. Ďalšie informácie nájdete na stránkach štátneho sekretariátu Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (Private Arbeitsvermittlung und Personalverleih) a na arbeit.swiss.

Ak ste firma, ktorá sprostredkuje personálny lízing a zamestnávate personál v cezhraničnom opatrovateľstve na účely opatery osôb v domácnosti, máte povinnosť dodržiavať Zákonník práce – Arbeitsgesetz. Pozrite si informačné prehľady Štátneho sekretariátu pre hospodárstvo (Staatssekretariats für Wirtschaft SECO) Zákonník práce – Das Arbeitsgesetz. Najdôležitejšie ustanovenia o pracovných časoch a časoch na odpočinok v skratke a Práca v noci a na zmeny – moderná organizácia modelov pracovného času. Podľa aktuálne platných ustanovení Zákonníka práce sa 24-hodinová opatera výhradne jednou osobou počas viacerých týždňov neumožňuje.

 

 

Informácie pod heslami CEZHRANIČNÉ OPATROVATEĽKY a SÚKROMNÉ DOMÁCNOSTI sú prevažne prevzaté z príručky Odboru mesta Zürich pre rodovú rovnosť.