Nepravá samostatná zárobková činnosť alebo Samostatná zárobková činnosť ((Schein-)Selbständigkeit)

Osoby pracujúce v súkromných domácnostiach zvyčajne nemajú status samostatne zárobkovo činných osôb. Na to, aby Vás bolo možné zaradiť medzi samostatne zárobkovo činné osoby (tzv. Selbstständige), musíte preukázať aspoň tieto skutočnosti:

  • Pracujete pre viac domácností.
  • Váš príjem nie je závislý od jedinej domácnosti.

Často sa vyskytuje situácia tzv. nepravej samostatnej zárobkovej činnosti. Tu získate viac informácií o statuse samostatne zárobkovo činných osôb.

Pozor! Pracujete a bývate v súkromnej domácnosti osoby, ktorú opatrujete? V tom prípade ste zamestnanec.