CareInfo posiela novinky 4-krát do roka. Zvyčajne sa uvádzajú v nemčine.