Príspevky (texty, fotografie atď.) s urážlivým, rasistickým, sexistickým alebo vulgárnym obsahom sú zakázané. Je nevyhnutné rešpektovať osobnú dôstojnosť používateľov fóra a tretích osôb. Zakazuje sa predovšetkým menovite uvádzať osoby, ktoré voči používateľom fóra vystupujú negatívne. Trestné zákony platia aj na internete.

CareInfo má pri nerešpektovaní uvedených pravidiel právo konať, napr. editovať príspevky či uzatvoriť alebo vymazať diskusie. Okrem toho môže používateľom udeliť varovanie či vylúčiť ich z ďalšieho používania fóra.

CareInfo za obsah facebookovej skupiny neručí. Zároveň Vás upozorňujeme na právne podmienky siete Facebook, ktoré platia aj pre skupinu CareInfo.

späť more