Sprostredkovanie práce (Arbeitsvermittlung)

Vaše služby cezhraničnej opatrovateľky sprostredkúva súkromnej domácnosti firma. V takom prípade musíte dbať na tieto skutočnosti:

Pozor! Uistite sa, že firma má svoje obchodné sídlo vo Švajčiarsku. Zahraničné sprostredkovateľské firmy nesmú vykonávať činnosť vo Švajčiarsku.Folgende Artikel könnten Sie auch noch interessieren:

> «Man muss für seine Interessen einstehen.»

> Eine Klärung der Präsenz- und Ruhezeiten

> La situation à Genève. Die Situation in Genf