Pracują Państwo jako Care-migrantka w prywatnym gospodarstwie domowym? Chcą Państwo zatrudnić Care-migrantkę? Tutaj uzyskają Państwo informacje prawne. more

Najnowsze wiadomości na temat opieki nad osobami starszymi sprawowanej przez zagraniczne Care-migrantki. more

Pracują Państwo i mieszkają w prywatnym gospodarstwie domowym? Chcą Państwo wymienić się doświadczeniami z innymi osobami będącymi w podobnej sytuacji? Jeśli tak, to dołączcie Państwo do forum. more