Care-migrantki

Pracują Państwo w Szwajcarii, w domu osoby wymagającej opieki. Zatem są Państwo zatrudnieni bezpośrednio w prywatnym gospodarstwie domowym lub za pośrednictwem firmy.

Tutaj uzyskają Państwo informacje o prawach i obowiązkach, które spoczywają na Państwu, jako osobach zatrudnionych w charakterze Care-migrantek w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie Szwajcarii. more

Gospodarstwo domowe

Szukają Państwo wsparcia w gospodarstwie domowym dla siebie lub dla bliskiej osoby?

Zazwyczaj wsparcie w gospodarstwie domowym oraz pielęgnacji w domu oferuje publiczny Spitex lub inne non-profit organizacje.

Jeśli jednak chcą Państwo się sami tym zająć to istnieją dwie możliwości: zatrudniają Państwo Care-migrantkę i stają się jednocześnie pracodawcą lub korzystają Państwo z usług prywatnej firmy. Wymogi prawne dotyczące zatrudnienia Care-migrantki są bardzo skomplikowane i częściowo nieuregulowane.

Tutaj dowiedzą się Państwo, na jakie prawne aspekty muszą Państwo zwrócić uwagę. more

(Informacje dotyczące prywatnych gospodarstw domowych są dostępne tylko w języku niemieckim)

Firma

Czy prowadzą Państwo w Szwajcarii firmę i zatrudniają Care-migrantki do opieki w prywatnych gospodarstwach domowych? Lub czy jako firma pośredniczą Państwo w zatrudnianiu zagranicznych Care-migrantek do opieki w prywatnych gospodarstwach domowych? W takim przypadku mają Państwo obowiązek uzyskania pozwolenia na wykowywane pośrednictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo w Sekretariacie Stanu ds. Gospodarczych SECO lub odpowiednio w kantonalnych organach wykonawczych.

W wyroku nr 2C_470/2020 z dnia 22 grudnia 2021 r. (zaplanowanym do publikacji) Federalny Sąd Najwyższy orzekł, że pracownicy agencji pracy tymczasowej podlegają kodeksowi pracy w całodobowej opiece.

 

 

Pozostałe informacje dotyczące tematu CARE-MIGRANTKI i PRYWATNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO oparte są na Poradniku Placówki Miasta Zurychu ds. Równouprawnienia.