Care-migrantki

Czy pracują i mieszkają Państwo w Szwajcarii w domu osoby wymagającej opieki? Są Państwo zatrudnieni bezpośrednio przez prywatne gospodarstwo domowe, w którym Państwo pracują?

Tutaj uzyskają Państwo informacje o prawach i obowiązkach Care-migrantów w Szwajcarii. Informacje uwzględniaję rożnice pomiędzy kantonami. more

Pracują Państwo w Szwajcarii, w domu osoby wymagającej opieki? Są Państwo zatrudnieni poprzez firmę?

W tej sytuacji obowiązują Państwa warunki określone przez Kodeks Pracy (Arbeitsgesetz). Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach SECO (Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych) Prawo Pracy. Skrót najważniejszych wytycznych dotyczących czasu pracy i odpoczynku oraz Praca w nocy i na zmiany – Nowoczesne określanie modelów pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, całodobowa opieka sprawowana tylko przez jedną osobę przez całą dobę przez kilka tygodni jest niedopuszczalna.

Gospodarstwo domowe

Szukają Państwo wsparcia w gospodarstwie domowym dla siebie lub dla bliskiej osoby?

Zazwyczaj wsparcie w gospodarstwie domowym oraz pielęgnacji w domu oferuje publiczny Spitex lub inne non-profit organizacje.

Jeśli jednak chcą Państwo się sami tym zająć to istnieją dwie możliwości: zatrudniają Państwo Care-migrantkę i stają się jednocześnie pracodawcą lub korzystają Państwo z usług prywatnej firmy. Wymogi prawne dotyczące zatrudnienia Care-migrantki są bardzo skomplikowane i częściowo nieuregulowane.

Tutaj dowiedzą się Państwo, na jakie prawne aspekty muszą Państwo zwrócić uwagę. more

(Informacje dotyczące prywatnych gospodarstw domowych są dostępne tylko w języku niemieckim)

Firma

Czy prowadzą Państwo w Szwajcarii firmę i zatrudniają Care-migrantki do opieki w prywatnych gospodarstwach domowych? Lub czy jako firma pośredniczą Państwo w zatrudnianiu zagranicznych Care-migrantek do opieki w prywatnych gospodarstwach domowych? W takim przypadku mają Państwo obowiązek uzyskania pozwolenia na wykowywane pośrednictwa. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach SECO Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych (Prywatne pośrednictwo pracy i wynajem pracowników) oraz na stronach arbeit.swiss.

Jeśli prowadzą Państwo firmę zatrudniającą lub pośredniczącą w zatrudnianiu zagranicznych Care-migrantek do opieki w prywatnych gospodarstwach domowych, podlegają Państwo przepisom Kodeksu Pracy. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach SECO (Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych) Prawo Pracy. Skrót najważniejszych wytycznych dotyczących czasu pracy i odpoczynku oraz Praca w nocy i na zmiany – Nowoczesne określanie modelów pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, całodobowa opieka sprawowana tylko przez jedną osobę przez całą dobę przez kilka tygodni jest niedopuszczalna.

 

 

Pozostałe informacje dotyczące tematu CARE-MIGRANTKI i PRYWATNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO oparte są na Poradniku Placówki Miasta Zurychu ds. Równouprawnienia.