Główny podmiot odpowiedzialny za projekt jakim jest Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich (Placówka Miasta Zurychu ds. Równouprawnienia), zajmuje się głównie zadaniami w obszarze «Migracji i Równości» oraz śledzi aktualny rozwój danych zagadnień na zuryskim rynku pracy (patrz także «Nanny beschäftigen – das müssen Sie wissen». Od kilku lat obserwuje się powstawanie nowych form Care-migracji (zob. wykres) w Szwajcarii. Ten nowy rynek pracy w prywatnych gospodarstwach domowych jest, z punktu widzenia równouprawnienia, kontrowersyjny:

  • Jest skierowany prawie wyłącznie do pracownic w średnim wieku
  • Nie jest wymagane wykształcenie specyficzne dla tego zawodu. Zamiast tego oczekiwane są tak zwane «tradycyjne kobiece kwalifikacje» do prowadzenia domu i sprawowania opieki.
  • Warunki pracy są uregulowane w niewielkim stopniu i bardzo trudne do skontrolowania. Często Care-migrantki otrzymują wynagrodzenie tylko za część wykonywanej pracy.
  • Jak na lokalne standardy płace są niskie lub bardzo niskie. Są jednakże wysokie w porównaniu z wynagrodzeniem, jakie otrzymują kobiety (lub mogłyby otrzymać, gdyby znalazły zatrudnienie) w kraju swojego pochodzenia.
  • Ten rodzaj stosunków i warunków pracy może mieć bezpośredni wpływ na cały obszar opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej w Szwajcarii, w której zatrudnione są również przeważnie kobiety.

Placówka przygotowuje różne raporty oraz produkty dotyczące tego tematu. Dostarczają one informacji o sytuacji na rynku pracy, o współpracy pomiędzy Spitex-em i Care-migrantkami oraz o sytuacji prawnej. Strona internetowa jest kolejnym krokiem podejmowanym przez placówkę, aby podać ten temat pod dyskusję oraz zapewnić wsparcie.

Partnerzy projektu Dr. Jasmine Truong

Design strony GRAFIK2
Programowanie, pomoc techniczna Match Communications GmbH

Finansowanie

Logo-Stadt-Zuerich-70px

Logo-Kanton-Aargau-93px

Logo-Kanton-Basel-94px

Logo-Stadt-Bern-98px

Dzięki życzliwemu wsparciu ze strony

LogoGBS_Stiftung-70px

Logo-Migros-Kulturprozent-70px


Zastrzeżenia dotyczące korzystania ze strony i polityki prywatności  more