Poczatki
CareInfo zostało utworzone w 2013 roku przez Dr. Jasmine Truong oraz Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich (Placówka Miasta Zurychu ds. Równouprawnienia). Następnie organizację wsparły inne pojedyncze jednostki urzędów miejskich i kantonów. Od kilku lat można zaobserwować w Szwajcarii rozwój nowego typu opieki «Live-In» jako nowej formy opieki polegającej na jednoczesnym mieszkaniu u osoby potrzebującej, jako nowej formy migracji zarobkowej «Care-migracji» (zob. zakładke Założenia). Ten nowy rynek pracy w prywatnych gospodarstwach domowych jest, z punktu widzenia równouprawnienia, kontrowersyjny:

  • Jest skierowany prawie wyłącznie do pracownic w średnim wieku
  • Nie jest wymagane wykształcenie specyficzne dla tego zawodu. Zamiast tego oczekiwane są tak zwane «tradycyjne kobiece kwalifikacje» do prowadzenia domu i sprawowania opieki.
  • Warunki pracy są uregulowane w niewielkim stopniu i bardzo trudne do skontrolowania. Często Care-migrantki otrzymują wynagrodzenie tylko za część wykonywanej pracy.
  • Jak na lokalne standardy płace są niskie lub bardzo niskie. Są jednakże wysokie w porównaniu z wynagrodzeniem, jakie otrzymują kobiety (lub mogłyby otrzymać, gdyby znalazły zatrudnienie) w kraju swojego pochodzenia.
  • Ten rodzaj stosunków i warunków pracy może mieć bezpośredni wpływ na cały obszar opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej w Szwajcarii, w której zatrudnione są również przeważnie kobiety.

Zespół ekspertów zajmuje się opracowywaniem różnych projektów i sprawozdań dotyczących tego tematu. Dostarczają one informacji o sytuacji na rynku pracy, współpracy pomiędzy Spitex-em i Care-migrantami oraz sytuacji prawnej. Powstanie CareInfo miało na celu poddanie ich pod dyskusję oraz zapewnienie wsparcia Care-migrantom.

CareInfo działa jako stowarzyszenie od roku 2022.

Osoba odpowiedzialna Katharina Pelzelmayer

Design strony GRAFIK2
Programowanie, pomoc techniczna Match Communications GmbH

Członkowie

Logo-Stadt-Zuerich-70px

Logo-Kanton-Aargau-93px

Logo-Kanton-Basel-94px

Logo-Stadt-Bern-98px

Dzięki życzliwemu wsparciu ze strony

LogoGBS_Stiftung-70px

Logo-Migros-Kulturprozent-70px


Zastrzeżenia dotyczące korzystania ze strony i polityki prywatności  more