Právne informácie

Nemecká verzia je rozhodujúca pre obsah:

1. Oznámenie o používaní webovej stránky
CareInfo nepreberá žiadnu zodpovednosť za včasnosť, presnosť a úplnosť poskytnutých informácií. CareInfo nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah všetkých uvedených externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok zodpovedajú výlučne ich prevádzkovatelia.
CareInfo si vyhradzuje právo meniť individuálne informačné ponuky alebo funkcie, v zásade prepracovať alebo vziať bez oznámenia zo siete. Preto nemôže byť braný na zodpovednosť za následky, ak určité informácie už nie sú k dispozícii v súčasnej podobe.
CareInfo nemôže zaručiť, že jej elektronické informácie a ponúkané funkcie (napr. Vyhľadávacia funkcia) budú kedykoľvek použité bez prerušenia a že požadované informácie budú prenášané hladko a bezchybne.

2. Práva na obsah informácií
Prostriedky použité na webovej stránke www.careinfo.ch (ako sú texty, logá, fotografie, grafika a rozloženie) sú chránené právami duševného vlastníctva a najmä autorskými právami, pokiaľ nie sú výslovne vylúčené z ochrany príslušnými právnymi normami. Informácie uvedené na www.careinfo.ch je preto možné prezerať a sťahovať iba pre osobné použitie a vytlačiť. Týmto sa neprenášajú žiadne ďalšie práva týkajúce sa obsahu.
Akékoľvek ďalšie použitie obsahu z týchto internetových stránok a najmä začlenenie (prostredníctvom rámcov alebo vložených odkazov) na iné stránky je povolené iba so súhlasom zákonných vlastníkov.
Vlastníkom autorských práv k obsahu je Jasmine Truong: kontakt@care-info.ch.

3. Spracovanie osobných údajov
CareInfo spracováva iba osobné údaje, ktoré sú potrebné na trvalé a kvalitatívne zabezpečenie ponuky CareInfo. Osobné údaje poskytované osobám, ktoré využívajú naše ponuky (informačné letáky, kontaktné formuláre, letáky na objednávky, fórum), budú zašifrované a nebudú postúpené tretím stranám a budú použité výlučne na uvedený účel.

4. Zásady ochrany osobných údajov Google Analytics (štandardný text)
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“) v rámci anonymizácie IP adries. Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej anonymizovanej adresy IP) sa prenášajú na spoločnosť Google a ukladajú na servery v Spojených štátoch. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webových stránok pre operátorov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo pokiaľ tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nikdy nepriradí anonymizovanú adresu IP k iným údajom spoločnosti Google. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť nastavením softvéru prehľadávača; Uvedomte si však, že ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

5. Dôvernosť a integrita prenosu údajov
Ak sa údaje prenášajú do CareInfo (napr. Prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom), nie je možné zaručiť dôverný ani spoľahlivý prenos údajov. CareInfo za normálnych okolností na tieto kontakty tiež reaguje elektronicky, čo zase nezaručuje dôvernosť alebo integritu prenášaných údajov.

6. Newsletter
Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená tretím stranám a bude použitá iba na zaslanie bulletinu. Odber bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz „zrušiť odber noviniek“ v päte našich noviniek alebo nás kontaktovať na adrese kontakt@care-info.ch.

7. Fórum
Upozorňujeme, že na fóre sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov Facebooku. CareInfo nezdieľa žiadne osobné informácie uvedené vo svojom profile na Facebooku.

späť more