Informácie o používaní webových stránok
CareInfo neručí za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých informácií. CareInfo neručí ani za obsah akýchkoľvek uvedených externých odkazov. Za obsah stránok, na ktoré sa prepojenie vzťahuje, nesú zodpovednosť výhradne ich prevádzkovatelia.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v Google Analytics (štandardný text)
Tieto webové stránky využívajú Google Analytics, službu analýzy návštevnosti webových stránok od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho využívania webovej stránky. Informácie o Vašom využívaní týchto webových stránok vytvorené súborom „cookie“ (vrátane adresy IP) sa odosielajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na vyhodnocovanie Vášho využívania webových stránok, na zostavovanie hlásení o aktivitách na webových stránkach ich poskytovateľovi a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa využívania webových stránok a internetu. Tieto informácie bude spoločnosť Google prípadne poskytovať tretím subjektom, ak si to vyžadujú zákony alebo ak tretie subjekty z poverenia spoločnosti Google spracúvajú osobné údaje. Spoločnosť Google nebude v nijakom prípade zlučovať Vašu adresu IP s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov „cookie“ môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Musíme Vás však upozorniť, že v takomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Využívaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré zhromaždila spoločnosť Google, opísaným spôsobom a na uvedené účely.

späť more