Ustalenie wynagrodzenia (Lohnbestimmungen)

PRACE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
Do prac w gospodarstwie domowym należą prace związane ze sprzątaniem, praniem, robieniem zakupów, gotowaniem, pomocą w opiece nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi. Jeśli wykonują Państwo prace w prywatnym gospodarstwie domowym w wymiarze ponad 5 godzin tygodniowo, wówczas przysługuje Państwu prawo do płacy minimalnej określonej na poziomie federalnym.

Płaca minimalna brutto za godzinę wynosi, bez uwzględnienia dodatków za urlop i dni wolnych od pracy-świąt:

  • dla pracowników niewykwalifikowanych: 19.95 CHF
  • dla pracowników niewykwalifikowanych, z co najmniej 4-letnim doświadczeniem pracy w gospodarstwie domowym: 21.85 CHF
  • dla pracowników wykwalifikowanych, którzy po ukończeniu kursu posiadają szwajcarskie świadectwo o przydatności do wykonywania zawodu w gospodarstwie domowym: 24.05 CHF
  • dla pracowników wykwalifikowanych, którzy ukończyli przynajmniej 2-letnią edukację zawodową w odniesieniu do prac w gospodarstwie domowym: 21.85 CHF

Prawo zabrania stosowania płac niższych niż wyżej wymienione płace minimalne. Koszty utrzymania różnią się między regionami. Zatem jeśli w regionie, w którym Państwo pracują, koszty utrzymania są wyższe niż w innych regionach, wówczas powinni Państwo otrzymać odpowiednio wyższe wynagrodzenie.
Nie otrzymujesz minimalnego wynagrodzenia za pracę? Tutaj znajdziesz przykładowe pismo dla pracowników o dochodzenie różnicy.

PRACE ZWIĄZANE Z OPIEKĄ I PIELĘGNACJĄ
Bez odpowiedniego wykształcenia jako opiekunka/opiekun mogą Państwo zasadniczo wykonywać tylko prace związane z zajmowaniem się gospodarstwem domowym i podstawową opieką (Betreuung). Opieka podstawowa obejmuje np. towarzyszenie na spacerach, głośne czytanie, dotrzymywanie towarzystwa czy granie w gry.

Niektóre kantony zezwalają osobom przez wykształcenia w tym kierunku, wykonywanie podstawowych czynności takich jak np. bandażowanie nóg, nakładanie skarpet uciskowych, pomoc w pielęgnacji ciała, pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu się czy pomoc przy karmieniu. Więcej informacji można uzyskać w wydziale zdrowia danego kantonu, w którym chcą Państwo wykonywać pracę. Kurs opiekuna/opiekunki (Pflegehelfende) Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża SRK oraz Kurs opiekuna/opiekunki (Pflegehelfer) – stowarzyszenie Lernwerk daje kwalifikacje do wykonywania podstawowej opieki. Wskazane jest również zaangażowanie zatwierdzonej kantonalnie organizacji Spitex, która może ocenić obowiązki Państwu przypisane powinny być zakwalifikowane jako opieka podstawowa czy też jako opieka i pielęgnacja.

Takie czynności pielęgnacyjne jak mierzenie tętna, ciśnienia i temperatury, kontrolowanie wagi, przygotowywanie i podawanie leków czy pielęgnacja ran mogą być wykonywane tylko przez osoby odpowiednio do tego wykształcone. Wymagane jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia z urzędu zdrowia danego kantonu.

Jeśli w Państwa obowiązkach zaczynają przeważać prace związane z opieką i pielęgnacją, mają Państwo prawo do wynagrodzenia, które zwyczajowo przysługuje za prace związane z opieką i pielęgnacją. Wynagrodzenie takie znacznie przewyższa wynagrodzenie dla osób wykonujących tylko podstawowe zajęcia w gospodarstwie domowym.

Przykładowa kalkulacja płacy minimalnej za wykonywanie prac w gospodarstwie domowym:
(stawka godzinowa x liczba godzin pracy w tygodniu) x 52 : 12 = miesięczna płaca

Przykładowa kalkulacja – pracownik niewykwalifikowany, 42 godziny pracy w tygodniu:
(19.95 x 42) x 52 : 12 = CHF 3630.90 na miesiąc

Jeśli urlop nie został wykorzystany, do płacy brutto musi zostać dodane 8,33 % jeśli pracownikowi przysługują 4 tygodnie urlopu, a 10,64% w przypadku gdy przysługuje 5 tygodni urlopu. Dni wolne od pracy i święta są kantonalnie uregulowane (zob. Dni wolne od pracy-święta). Jeśli nie zostaną one wykorzystane lub pracownik nie otrzymał za nie wypłaty muszą zostać dodatkowo zrekompensowane. Za przepracowanie 9 dni świątecznych w ciągu roku dodatek do płacy brutto wynosi 3,59%.

Przykład dodatek za urlop (4 tygodnie) wraz z dodatkiem za przepracowane święta (9 dni): CHF 3630.90 płacy miesięcznej + 3,59% dodatku za przepracowane święta +8,33% dodatku za urlop = CHF 4063.65 na miesiąc

Informacje na temat ilości dni wolnych od pracy-świąt można uzyskać u administracji danego kantonu, w którym Państwo pracują (zob. Dni wolne od pracy-święta).

Uwaga! Również pozostawanie w gotowości do pracy bądź w dostępności pod telefonem, mimo, iż Państwo aktywnie nie pracują, liczone jest jako czas pracy i mają Państwo prawo do otrzymania za ten czas wynagrodzenia (zob. Czas pracy i czas wolny od pracy (Arbeitszeit und Freizeit)). Wynagrodzenie to może być jednak wyliczone według niższej stawki godzinowej. Kantonalne normalne układ zbiorowe zawierają dlatego różne zalecenia w tej kwestii (zob. poniżej). Kantony mają prawo dokonywać kontroli w celu sprawdzenia, czy powyższe zalecenia są stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia.