Dovolenka a Štátne sviatky (Ferien und Feiertage)

Takisto ako všetci zamestnanci máte nárok na dovolenku a platené štátne sviatky. V prípade dovolenky platí:

  • do dovŕšenia 20. roka: 5 týždňov
  • od 21. roka: 4 týždne

Osobitné ustanovenia o dovolenke a štátnych sviatkoch sa upravujú na kantonálnej úrovni (pozri nižšie). Ak nie je čerpanie dovolenky a/alebo voľna počas štátnych sviatkov možné, musí sa nahradiť zodpovedajúcou vyššou mzdou (pozri mzdové ustanovenia). Povinnosť čerpať dovolenku sa na Vás nevzťahuje len v prípade, ak máte veľmi nepravidelné pracovné intervaly a súhlasíte s finančnou náhradou.

Folgende Artikel könnten Sie auch noch interessieren:

> «Man muss für seine Interessen einstehen.»

> Eine Klärung der Präsenz- und Ruhezeiten

> La situation à Genève. Die Situation in Genf