Pracovná zmluva (Arbeitsvertrag)

Pre osoby pracujúce v súkromných domácnostiach platia rovnaké podmienky zamestnávania ako pre iných zamestnancov. Pri uzatváraní pracovnej zmluvy dbajte na to, aby zodpovedala vzorovým zmluvám Štátneho sekretariátu pre ekonomické záležitosti – SECO.

Minimálna mzda sa záväzne upravuje vo federálnej štandardnej pracovnej zmluve pre zamestnancov v domácnosti (NAV CH) (pozri mzdové ustanovenia). Podrobné ustanovenia uvádza kantonálna štandardná pracovná zmluva pre zamestnancov v domácnosti platná v kantóne, v ktorom pracujete. Ak sa vo Vašom prípade isté body neupravujú v písomnej pracovnej zmluve, platia údaje podľa kantonálnej štandardnej pracovnej zmluvy, ktoré sú záväzné.

Pozor! Zamestnáva vás súkromná domácnosť a každých pár týždňov alebo mesiacov sa striedate s inou osobou pracujúcou v cezhraničnom opatrovateľstve? V tomto prípade máte spravidla nárok na zmluvu na dobu neurčitú. Platí to, ak sú jednotlivé pracovné etapy časovo ohraničené, ale pravidelne sa opakujú.

Pozor! Niektoré súkromné firmy ponúkajú vybavenie kompletnej administratívy a prípravu Vašej pracovnej zmluvy so súkromnou domácnosťou. Osoba, ktorá Vašu zmluvu podpíše, sa stáva zamestnávateľom a musí dodržiavať právne povinnosti, ktoré sa s tým spájajú.


Zamestnáva Vás firma? Viac informácií o pracovnej zmluve nájdete pod heslom personálny lízing.