Pośrednictwo pracy (Arbeitsvermittlung)

Jeśli podejmują Państwo pracę w charakterze Care-migrantki w prywatnym gospodarstwie domowym poprzez firmę pośrednictwa pracy, muszą Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Firma pośrednictwa pracy musi posiadać pozwolenie na wykonywanie swojej działalności pośrednictwa, które wydawane jest przez kanton. Jeśli nie mają Państwo szwajcarskiego paszportu ani stałego miejsca zamieszkania w Szwajcarii, to firma taka musi posiadać krajowe pozwolenie na wykonywanie pośrednictwa pracy. Tutaj znajdą Państwo listę firm posiadających pozwolenia na wykonywanie pośrednictwa pracy.
  • Powinni się Państwo upewnić, że nie muszą płacić firmie pośredniczącej prowizji za pośrednictwo, która przewyższałaby dozwolone 5% Państwa pierwszego rocznego wynagrodzenia brutto.
  • Jeśli firma pośrednictwa pracy zaleca Państwu podpisanie wzoru umowy o pracę, porównajcie go Państwo z wzorcowymi umowami Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych SECO i żądajcie, aby dopasowano tekst umowy w razie konieczności.

Uwaga! Upewnijcie się Państwo, czy firma, która pośredniczy w Państwa zatrudnieniu posiada swoją siedzibę w Szwajcarii, gdyż zagraniczne firmy pośrednictwa pracy nie mogą działać na terenie Szwajcarii.