Wynajem pracowników (Personalverleih)

Wynajem pracowników odbywa się wówczas, gdy są Państwo zatrudnieni przez firmę, która wynajmuje Państwa do prywatnego gospodarstwa domowego, od którego otrzymują Państwo instrukcje pracy.

W takiej sytuacji obowiązują przepisy Prawa Pracy (Arbeitsgesetz). Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, całodobowa opieka sprawowana tylko przez jedna osobę przez cala dobę przez kilka tygodni jest niedopuszczalna.

Ważne zalecenia Prawa Pracy:

  • Maksymalna liczba godzin pracy w tygodniu zasadniczo wynosi 50. Wspólny posiłek oraz inne czynności przeprowadzane wspólnie z osoba będącą pod opieka (np. wspólny spacer, dotrzymywanie towarzystwa) traktowane są jako czas pracy.
  • Nadgodziny mogą występować tylko w wyjątkowych przypadkach i zasadniczo nie mogą przekraczać 2 godzin dziennie. Dodatek do wynagrodzenia za nadgodziny wynosi 25%. Rekompensata w postaci czasu wolnego jest możliwa tylko wtedy, gdy zainteresowany pracownik sobie tego życzy lub wyraża na to zgodę.
  • Czas gotowości do pracy, jest czasem pracy. Czas gotowości do pracy, jest czasem w którym przebywają Państwo w miejscu pracy i pozostają w gotowości do pracy, mimo iż Państwo aktywnie nie pracują. Dostępność pod telefonem nie jest uznana za czas pracy. Dostępność pod telefonem, jest czasem, w którym nie przebywają Państwo w miejscu pracy, ale są dostępni telefonicznie w razie potrzeby. Jeśli w trakcie czasu, kiedy Państwo są dostępni pod telefonem otrzymają Państwo informację, że muszą wracać do miejsca pracy to czas drogi powrotnej do miejsca pracy oraz czas udzielanej potem opieki jest traktowany jako czas pracy.
  • Minimum 11 kolejno po sobie następujących godzin na dobę powinno zostać zapewnione jako odpoczynek.
  • Jeden dzień odpoczynku w weekend co tydzień (jednorazowo 35 godzin: między sobotą 23:00 a północą w niedzielę plus 11 godzin odpoczynku w ciągu doby). Jeżeli tygodniowy czas pracy jest rozłożony na więcej niż pięć dni, mają Państwo co tydzień prawo do pół dnia wolnego w wymiarze 8 godzin przed lub po dobowym okresie odpoczynku.
  • Praca w niedzielę (Od godz. 23:00 w sobotę do godz. 23:00 w niedzielę) jest zabroniona. Potrzebne jest specjalne pozwolenie, jeśli w wyjątkowych wypadkach jest taka praca wykonywana. Jeśli taka praca w niedzielę jest wykonywana (tylko przejściowo) to maję Państwo prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wys. 50%.
  • Praca w godzinach nocnych (między godz. 23:00 a godz. 6:00) jest zabroniona i pozwolenie jest wydawane tylko w wyjątkowych wypadkach. Firma, przez która są Państwo zatrudnieni i wynajmowani do prywatnego gospodarstwa domowego musi posiadać specjalne pozwolenie. Praca w godzinach nocnych może wynosić maksymalnie 9 z 10 godzin w nocy. Jeśli Państwo przepracowują mniej niż 25 nocy w ciągu roku, mają Państwo prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości minimum 25%. Jeśli pracują Państwo regularnie w godzinach nocnych, mają Państwo prawo do wynagrodzenia w wysokości 10% przepracowanego czasu.
  • Praca na zmiany oznacza, że dwóch lub więcej pracowników pracuje na zmianę zgodnie z harmonogramem. Jeśli osoba potrzebująca opieki wymaga całodobowej opieki, 24-godzinny dzień opieki musi być objęty co najmniej trzema zmianami. Zmiana nie może przekraczać 10 godzin łącznie z przerwami.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotkach SECO (Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych) Prawo Pracy. Skrót najważniejszych wytycznych dotyczących czasu pracy i odpoczynku (w jęz. niemieckim, francuskim, włoskim i angielskim) oraz Praca w nocy i na zmiany – Nowoczesne określanie modelów pracy (w jęz. niemieckim, francuskim i włoskim).

WYBÓR FIRMY
Na szwajcarskim rynku pracy powstaje bardzo dużo takich prywatnych firm. Radzimy dokładnie sprawdzić daną firmę, zanim się Państwo zdecydują dla niej pracować. Firma pośrednictwa pracy musi posiadać pozwolenie na wykonywanie swojej działalności pośrednictwa, które wydawane jest przez kanton. Jeśli nie mają Państwo szwajcarskiego paszportu ani stałego miejsca zamieszkania w Szwajcarii, to firma taka musi posiadać krajowe pozwolenie na wykonywanie pośrednictwa pracy. Tutaj znajdą Państwo listę firm posiadających pozwolenia na wykonywanie pośrednictwa pracy.

PRZEJŚCIE NA BEZPOŚREDNIE ZATRUDNIENIE
Niezgodne z prawem są klauzule umowne, które zabraniają Państwu podpisania umowy pracy bezpośrednio z prywatnym gospodarstwem domowym po zakończeniu pracy dla agencji wynajmu. Agencja wynajmu może jednak żądać odszkodowania od prywatnego gospodarstwa domowego, jeśli wykonywali Państwo pracę krócej niż trzy miesiące i zatrudnili się bezpośrednio w tym gospodarstwie przed upływem trzech miesięcy od czasu zakończenia pracy w agencji.

Uwaga! Zagraniczne agencje wynajmu pracowników, które nie mają swojej siedziby w Szwajcarii nie mogą prowadzić działalności na terenie Szwajcarii.