Povolenie na pobyt (Aufenthaltsbewilligung)

Na zárobkovo činné osoby zo štátov EÚ/EZVO sa vzťahuje voľný pohyb osôb. Plánujete ako štátni príslušníci EÚ/EZVO pracovať vo Švajčiarsku dlhšie ako tri mesiace? V tom prípade sa prihláste v obci, v ktorej bývate. Môžete sa tam informovať o postupe v súvislosti so svojím povolením na pobyt. Pracujete vo Švajčiarsku len tri mesiace v kalendárnom roku? Aj v tomto prípade sa Vás týka prihlasovacia povinnosť. Prihlásiť Vás musí Váš zamestnávateľ elektronicky, a to najneskôr jeden deň predtým, ako začnete pracovať. Viac informácií nájdete tu.