Povolenie na pobyt (Aufenthaltsbewilligung)

Zárobkovo činné osoby z EÚ/zo štátov EZVO môžu profitovať z možnosti voľného pohybu osôb. Plánujete ako štátna príslušníčka EÚ/EZVO pracovať vo Švajčiarsku dlhšie ako tri mesiace? V tom prípade sa prihláste v obci, v ktorej bývate. Môžete sa tam informovať o postupe v súvislosti so svojím povolením na pobyt. Pracujete vo Švajčiarsku len tri mesiace v kalendárnom roku? Aj v tomto prípade sa Vás týka prihlasovacia povinnosť. Prihlásiť Vás musí Váš zamestnávateľ elektronicky, a to najneskôr jeden deň predtým, ako začnete pracovať. Viac informácií nájdete tu.